Korteweg-de Vries Institute for Mathematics

Toelatingsexamen en Colloquium Doctum

1. Voor wie is het examen bedoeld?

Het examen is in eerste instantie bedoeld voor hen die niet de goede wiskunde-vooropleiding hebben die vereist wordt voor de studie die men wil gaan doen.
Dit zijn dus bijvoorbeeld:

 • VWO-ers oude stijl met een deficiëntie voor Wiskunde;
 • VWO-ers nieuwe stijl die in hun profiel niet genoeg Wiskunde hebben gedaan;
 • Studenten met een HBO-propedeuse met een deficiëntie voor Wiskunde op VWO-niveau.

Daarnaast is het examen ook bedoeld voor

 • Colloquium Doctum kandidaten: je bent minstens 21 jaar en je bent niet in het bezit van een diploma dat toegang geeft tot de universiteit (dus een vwo-diploma of een hbo-propedeuse). Het toelatingsexamen wiskunde is dan bedoeld om te onderzoeken of je wiskunde-voorkennis toch voldoende is om met een universitaire opleiding te mogen beginnen.

Het examen toetst namelijk of de wiskundestof, d.w.z. Wiskunde A of B, beheerst wordt op het niveau eindexamen VWO.

Omdat elke opleiding en/of universiteit zelf de inhoud van het Colloquium Doctum of toelatingsexamen bepaalt, is het sterk aan te raden om vooraf informatie te verzamelen over de toelatingseisen bij de opleiding die je wilt volgen. Zie bijvoorbeeld de algemene UvA-pagina over Colloquium Doctum en informatie per UvA-opleiding via de pagina van de specifieke bachelor-opleiding. Doe dit en informeer bij studieadviseurs van de geplande opleiding om teleurstellingen te voorkomen. Bij de opleiding econometrie aan de UvA wordt bijvoorbeeld het certificaat van het Korteweg-de Vries Instituut niet geaccepteerd. Voor de studie geneeskunde geldt een landelijke afspraak dat het voortentamen alleen afgelegd kan worden bij de Centrale Commissie Voortentamen Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde ( http://www.ccvx.nl). Ga dus altijd zelf bij de studieadviseur van de geplande studie na of het toelatingsexamen of Colloquium Doctum inderdaad toereikend is voor toelating tot de gewenste studie.

2. De stof van het examen Wiskunde A

De stof die bij het Wiskunde A toelatingsexamen getoetst wordt is gebaseerd op het examenprogramma Wiskunde A van het VWO (te vinden op http://www.examenblad.nl), maar beperkt zich tot de volgende onderwerpen uit dit programma:

 • Functies, grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden:
  • eerste- en tweedegraads functies
  • gebroken vormen
  • exponentiële functies en logaritmen
 • Verandering:
  • helling en afgeleide
  • stijgen, dalen en extreme waarden van functies
  • regels voor differentiëren
 • Statistiek en kansrekening:
  • Inleiding kansrekening en combinatoriek
  • Kansverdelingen (binomiale en normale verdelingen)
  • Inleiding statistiek: ordenen, verwerken en samenvatten van statistische gegevens

Het subdomein algebraïsche vaardigheden komt aan de orde bij de genoemde (sub)domeinen uit het wiskunde A examenprogramma. Goniometrische functies, rijen en recursieve formules zijn onderdelen die niet geëxamineerd worden. Een goed idee van de lesstof en tentaminering krijg je als je het proefexamen bekijkt.
Zie het Proefexamen Wiskunde A  (pdf file).

Om je voor te bereiden op het examen kunnen wij het volgende boek aanbevelen, dat ook wordt gebruikt bij de zomercursus wiskunde A:

Jan van de Craats en Rob Bosch, Basisboek Wiskunde,
Pearson Education Benelux, tweede editie, 2009,
ISBN 978-90-430-1673-5,

3. De stof van het examen Wiskunde B

De stof die bij het Wiskunde B toelatingsexamen getoetst wordt is gebaseerd op het examenprogramma Wiskunde B van het VWO (te vinden op http://www.examenblad.nl), maar beperkt zich tot de volgende onderwerpen uit dit programma:

 • Functies, grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden:
  • eerste- en tweedegraads functies
  • gebroken vormen
  • exponentiële functie en logaritme
  • goniometrie
 • Differentiaalrekening:
  • helling en afgeleide
  • stijgen, dalen en extreme waarden van functies
  • regels voor differentiëren
 • Goniometrie:
  • goniometrische formules (sinus, cosinus, tangens)
  • goniometrische vergelijkingen
  • differentiëren en integreren van goniometrische functies
 • Exponentiële functies en logaritmen:
  • vergelijkingen en ongelijkheden
  • het grondtal e
  • de natuurlijke logaritme
  • raaklijnen en raakpunten
  • vereenvoudigingsregels
 • Integraalrekening:
  • oppervlakte
  • primitieve functie
  • berekening van standaardintegralen

Het subdomein algebraïsche vaardigheden komt met nadruk aan de orde bij de genoemde (sub)domeinen uit het wiskunde B examenprogramma. Meetkunde wordt niet geëxamineerd. Een goed idee van de lesstof en tentaminering krijg je als je het proefexamen bekijkt.
Zie het Proefexamen Wiskunde B  (pdf file).

Om je voor te bereiden op het examen kunnen wij het volgende boek aanbevelen, dat ook wordt gebruikt bij de zomercursus wiskunde B:

Jan van de Craats en Rob Bosch, Basisboek Wiskunde,
Pearson Education Benelux, tweede editie, 2009,
ISBN 978-90-430-1673-5,

4. Wanneer en waar?

Onder toezicht van dr. A.J.P. Heck wordt het toelatingsexamen in het jaar 2018 twee maal afgenomen, in april en één week na het beëindigen van de zomercursus, waarbij men Wiskunde A of Wiskunde B kan doen.

De examens vinden plaats op de locatie Science Park 904, Amsterdam op de volgende data:

Vrijdag 20 april 2018 van 10:00 tot 13:00 uur.
Maandag 30 juli 2018 van 10:00 tot 13:00 uur.

Belangrijk:

Aan het begin van het examen wordt naar identificatie gevraagd. Zorg dus dat je een geldig identiteitsbewijs bij je hebt!

5. Examengeld en aanmelding

De kosten voor het examen zijn € 190,00. Het examengeld moet uiterlijk een week voor het examen betaald zijn. Na aanmelding ontvang je hiervoor een factuur op je postadres. Zonder volledige betaling kunnen we je niet toelaten tot het examen. Bij hoge uitzondering is het mogelijk om voor aanvang van het examen contant te betalen.
 

AANMELDING

Let op:  registratie is niet vrijblijvend. Lees daarom vóór je inschrijft goed de annuleringsvoorwaarden onder punt 6.

Je kunt je vanaf 1 maart 2018 tot uiterlijk 2 weken voor de examendatum aanmelden via de link onder aan deze pagina.
Zonder aanmelding kun je niet aan een examen deelnemen.

Een aanmelding betekent dat je akkoord gaat met onze annuleringsvoorwaarden (zie 6).

Als je bent ingeschreven voor de zomercursus Wiskunde A of Wiskunde B van het KdVI, zijn de examenkosten bij de cursus inbegrepen en ben je automatisch ingeschreven voor het examen. Zie verder onder punt 7.

6. Annulering

Annuleren kan kosteloos tot 10 werkdagen voor de examendatum. Daarna ben je het volledige examenbedrag verschuldigd. Het volledige bedrag wordt ook in rekening gebracht als je zonder tijdige afmelding niet op het examen verschijnt. De betalingsverplichting blijft dan dus volledig van kracht.

De annulering kun je per email sturen naar:

zomercursus-science@uva.nl

7. Zomercursussen Wiskunde A en Wiskunde B

In de zomer van 2018 organiseert het Korteweg-de Vries Instituut een cursus Wiskunde A en een cursus Wiskunde B. Deze cursussen kunnen dienen als voorbereiding op het toelatingsexamen of het Colloquium Doctum.

Lees verder over de zomercursus Wiskunde A
Lees verder over de zomercursus Wiskunde B

Ervaring leert dat deze cursussen de slagingskans vergroten. Het slagingspercentage was in 2015 en 2016
bij wiskunde A 66%
bij wiskunde B 75%

8. Formulekaart en rekenmachine

Voor de toelatingsexamens en Colloquium Doctum Wiskunde A en B geldt dat het gebruik van een rekenmachine en een formulekaart niet is toegestaan. De regels voor het toelatingsexamen Wiskunde A zijn wat dit betreft gelijk aan die van het toelatingsexamen Wiskunde B.

9. Nadere informatie

Indien je verdere vragen hebt over het Toelatingsexamen en Colloquium Doctum of nadere informatie wenst te ontvangen, dan kun je een mail sturen naar zomercursus-science@uva.nl.  We zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen.
Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9:00 tot 15:30 uur op nummer 020-525 5091.

Published by  Korteweg de Vries Institute

14 November 2017