Korteweg-de Vries Institute for Mathematics

Veel gestelde vragen

Hieronder vind je de meest gestelde vragen over de voorbereiding en deelname aan de zomercursussen van het KdVI. Staat je vraag er niet tussen? Stuur dan een mail naar zomercursus-science@uva.nl.

Ik moet mij al voor mijn studie aanmelden voordat de cursus begint. Kan ik mijn certificaat dan nog wel inleveren?

Het is altijd verstandig om je hierover te laten informeren bij de gekozen opleiding. Meestal is een inschrijfdatum een formele zaak en kan ook later nog aan de toelatingsvoorwaarden voldaan worden.

Waar vind ik extra cursusmateriaal voor wiskunde A?

Voor kansrekening en statistiek kun je het boekje Kansrekening: een introductie van Alex van den Brandhof raadplegen. 

Wat kan ik doen ter voorbereiding op de cursus als ik het gewenste instapniveau nog niet heb?

Om te controleren of je voorkennis voldoende is, danwel of je door zelfstudie het tekort in voorkennis bij moet werken, raden we je aan om hoofdstukken 1 t/m 6 en hoofdstuk 9 uit het Basisboek Wiskunde te bekijken.

Als je de stof van hoofdstukken 1 t/m 6 en hoofdstuk 9 beheerst, dan mag je er van uitgaan dat je voldoende wiskundige vaardigheden hebt om aan de zomercursus te kunnen beginnen.

Is het examen van de zomercursus gelijk aan een Staatsexamen?

Nee, het Staatsexamen Wiskunde is een landelijk erkend certificaat en toetst de beheersing van de hele Wiskunde vwo stof. Het KdVI examen gaat alleen over doorstroomrelevante onderdelen hiervan. 

Wordt het bewijs van deelname aan de cursus c.q. het colloquium doctum dat ik ontvang aan het einde van de cursus erkend door alle universiteiten?

Niet alle opleidingen accepteren het certificaat dat behaald kan worden bij de zomercursus Wiskunde. Om zeker te weten of ons certificaat bij je opleiding geaccepteerd wordt, is het verstandig om contact op te nemen met de studieadviseur van de desbetreffende studie.

Ik heb in het begin van de cursus nog herexamens, is dat een probleem?

Als je de eerste twee dagen van de cursus nog herexamens moet doen, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door, zodat wij weten wanneer je start met de cursus. Het is natuurlijk beter om alle dagen aanwezig te zijn, maar twee dagen is nog wel te overzien. Voor het verkrijgen van een certificaat van deelname moet je minimaal 12 van de 16 lesdagen aanwezig zijn geweest.

Ik ben de eerste week van de cursus op vakantie. Kan ik dan nog deelnemen?

Dit is niet aan te raden aangezien het een intensieve cursus betreft en je dan teveel lesstof mist. Ook moet je minimaal 12 van de 16 lesdagen aanwezig zijn geweest om het certificaat van deelname te ontvangen. Verder is het aan jou om te beoordelen of je de stof voldoende beheerst om zoveel dagen te missen en of je dan aan het examen mee kunt doen.

Ik moet een gewaarmerkte kopie van mijn certificaat inleveren. Kan ik die krijgen?

Je krijgt tegelijkertijd met je certificaat een gewaarmerkte kopie toegestuurd. Het is verstandig het origineel altijd zelf te houden en een kopie bij je opleiding in te leveren.

Waar kan ik een toelatingsexamen wiskunde T doen?

Dit is een examen dat bij de studiecentra van de open universiteit plaats vindt. Zie www.voortentamen.nl

Ik heb dyslexie, ADHD, een autismespectrum stoornis. Kan ik extra tijd krijgen bij het examen?

In dit geval kun je 25% (dit is 45 minuten) extra tijd krijgen voor het examen. Wij willen dan wel graag een bewijs dat je één van bovenstaande beperkingen hebt.

Kan ik met een HAVO-diploma deelnemen aan de cursus?

Het gewenste ingangsniveau voor de cursus is ruwweg eind vierde klas vwo. Om te controleren of je voorkennis voldoende is, danwel of je door zelfstudie het tekort in voorkennis bij moet werken, raden we je aan om hoofdstukken 1 t/m 6 en hoofdstuk 9 uit het Basisboek Wiskunde te bekijken.

Als je de stof van hoofdstukken 1 t/m 6 en hoofdstuk 9 beheerst, dan mag je ervan uitgaan dat je voldoende wiskundige vaardigheden hebt om aan de zomercursus te kunnen beginnen.

Published by  Korteweg de Vries Institute

1 November 2018