Korteweg-de Vries Institute for Mathematics

Zomercursus Wiskunde A

1. Algemeen

Ieder jaar in de maand juli organiseert het Korteweg-de Vries Instituut een 4 weken durende cursus Wiskunde A. Het doel van deze intensieve cursus is om de deelnemers op het eindniveau vwo Wiskunde A te brengen op het gebied van functie-onderzoek, differentiëren, kansrekening en statistiek.

Voor wie is het bedoeld?

 • De cursus kan gebruikt worden als voorbereiding op het toelatingsexamen of Colloquium Doctum Wiskunde A, dat de week na afloop van de cursus aan de Universiteit van Amsterdam afgenomen wordt. Je kunt kosteloos deelnemen aan dit examen indien je de zomercursus volgt. Bovendien geldt je aanmelding voor de zomercursus ook als aanmelding voor het examen.
 • Belangrijk: In veel gevallen is het slagen voor dit examen Wiskunde A voldoende om aan Wiskunde A toelatingseisen van bachelor-opleidingen aan de UvA of andere universiteiten voldoen. Omdat elke opleiding en/of universiteit echter zelf de inhoud van het Colloquium Doctum of toelatingsexamen bepaalt, is het sterk aan te raden om vooraf informatie te verzamelen over de toelatingseisen bij de opleiding die je wilt volgen. Zie bijvoorbeeld de algemene UvA-pagina over Colloquium Doctum en informatie per UvA-opleiding via de pagina van de specifieke bachelor-opleiding. Doe dit om teleurstellingen te voorkomen. Voor de studie geneeskunde geldt bijvoorbeeld een landelijke afspraak dat het voortentamen alleen afgelegd kan worden bij de Centrale Commissie Voortentamen Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde ( http://www.ccvx.nl). Ga dus altijd zelf bij de studieadviseur van de geplande studie na of het toelatingsexamen of Colloquium Doctum inderdaad toereikend voor de gewenste studie is.
 • Als je je wiskunde A kennis vrijblijvend op een hoger niveau wilt brengen, dus als het je er niet om gaat om deficiënties in Wiskunde A weg te werken voor een vervolgstudie, dan kun je de zomercursus volgen zonder examen af te leggen. Je krijgt na afloop een bewijs van deelname indien je voldoende vaak aanwezig bent geweest.

NB. Het Korteweg-de Vries Instituut verzorgt ook een zomercursus Wiskunde B.

2. De stof van de zomercursus en gewenste voorkennis

Het studiemateriaal bestaat uit de syllabus 'Zomercursus Wiskunde A', dat je ontvangt bij aanvang van de zomercursus Wiskunde A. De kosten van de syllabus zijn bij het cursusgeld inbegrepen. De stof die tijdens de zomercursus Wiskunde A behandeld zal worden, bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Getallenrijen
  • Basisbegrippen
  • Rekenkundige en meetkundige rijen
 • Lineaire en tweedegraadsvergelijkingen
 • Functies
  • Functies en grafieken
  • Domein en bereik
  • Goniometrische functies: sin en cos
  • Exponentiële functies en logaritmen
 • Verandering
  • Helling en afgeleide
  • Stijgen, dalen en extreme waarden van functies
  • Afgeleiden van standaardfuncties (behalve sin en cos) en rekenregels voor differentiëren
 • Kansrekening en statistiek
  • Inleiding kansrekening en combinatoriek
  • Kansverdelingen (binomiale en normale verdelingen)
  • Inleiding statistiek: ordenen, verwerken en samenvatten van statistische gegevens

Gewenste voorkennis: Vanwege de ambitieuze doelstelling van de cursus is het van groot belang dat jouw wiskunde-ingangsniveau voldoende is. Het gewenste ingangsniveau voor de cursus is ruwweg eind vierde klas vwo Wiskunde A.
Om te controleren of jouw voorkennis voldoende is, dan wel of je door zelfstudie het tekort in voorkennis bij moet werken, raden we je aan om hoofdstukken 1 t/m 6 en hoofdstuk 9 uit het Basisboek Wiskunde (Jan van de Craats, Rob Bosch) te bekijken. Deze hoofdstukken zijn opgenomen in het deel van het basisboek dat hier gratis gedownload kan worden in pdf-formaat. Als je de stof van hoofdstukken 1 t/m 6 en hoofdstuk 9 beheerst, dan mag je ervan uitgaan dat je voldoende wiskundige vaardigheden hebt om aan de zomercursus te kunnen beginnen.

3. Waar en wanneer?

Locatie:
Universiteit van Amsterdam
Science Park 904
Amsterdam


Registratie:

Registratie is mogelijk vanaf 1 maart 2019. De aanmelding sluit op 24 juni om 17:00 uur.

Let op: registratie is niet vrijblijvend. Lees daarom vóór je inschrijft goed de annuleringsvoorwaarden onder punt 5.


Data:

Datum van de cursus: 1 t/m 26 juli 2019
Datum examen: maandag 29 juli 2019 van 10:00 tot 13:00 uur.

Voor cursisten die niet voor het examen zijn geslaagd, is er een herkansing op maandag 5 augustus 2019 van 10:00 tot 13:00 uur.


De lessen vinden altijd plaats op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 's ochtends van 10:00–12:00 uur; 's middags  is er gelegenheid voor zelfstudie (begeleid) van 12:00–14:00 uur.

Zie routebeschrijving naar de locatie van de cursus.


4. Aanmelding en cursusgeld

De kosten van de cursus zijn € 590,00 (dit is inclusief syllabus en examen). 

Je kunt je vanaf 1 maart 2019 inschrijven via de button onder aan deze pagina. Een aanmelding betekent dat je akkoord gaat met onze annuleringsvoorwaarden (zie 5).
Bij aanmelding dien je het volledige cursusgeld online (iDEAL of credit card) te voldoen. Na je aanmelding en betaling ontvang je per e-mail een aanmeldingsbevestiging, factuur en ticket. Het ticket dien je mee te nemen naar de eerste bijeenkomst van de zomercursus.

Er worden maximaal 75 cursisten tot de zomercursus wiskunde A toegelaten. Indien de cursus vol is, kun je je via de button onder aan deze pagina aanmelden voor een plek op de wachtlijst. 

 

5. Annulering

Annuleren kan per e-mail bij: 
zomercursus-science@uva.nl

Voorwaarden: 

 • Annuleren kan kosteloos tot minimaal 10 werkdagen voor aanvang van de zomercursus. Reeds betaald cursusgeld wordt dan door ons teruggestort.
 • Als wij de annulering ontvangen binnen 10 werkdagen voor aanvang van de cursus, dan wordt 50% van het cursusgeld bij je in rekening gebracht, en wordt dus de helft van het cursusgeld door ons teruggestort.
  NOTA BENE: mocht je binnen 10 werkdagen voor aanvang van de cursus te horen krijgen dat je bent gezakt voor het vwo examen, dan mag je binnen deze 10 werkdagen nog kosteloos annuleren. Hierbij dient een bewijsstuk (bijvoorbeeld een verklaring van je middelbare school) te worden toegevoegd.
 • Bij annuleren na aanvang van de cursus of bij het niet verschijnen bij de zomercursus zonder afmelding, ben je het volledige cursusgeld verschuldigd.

Annulering door het instituut:
Het Korteweg-de Vries instituut heeft de mogelijkheid om bij te weinig inschrijvingen de zomercursus te annuleren tot een week voor aanvang van de zomercursus. Bij annulering zullen de aangemelde cursisten direct per e-mail op de hoogte gesteld worden en zal het betaalde cursusgeld direct gerestitueerd worden.

6. Bewijs van deelname en examen

Bij voldoende aanwezigheid ontvang je een bewijs van deelname na afloop van de cursus. De zomercursus biedt tevens een uitstekende voorbereiding voor het  toelatingsexamen of Colloquium Doctum Wiskunde A, waarvoor deelnemers aan de zomercursus wiskunde A automatisch worden aangemeld. Dit examen wordt de week na afloop van de cursus aan de Universiteit van Amsterdam afgenomen.

Ervaring leert dat voldoende aanwezigheid en goed meedoen aan de zomercursus de slagingskans vergroten. De gemiddelde slagingspercentages zonder en met het volgen van de zomercursus en die van studenten die meer/minder dan 80% aanwezig zijn geweest bij de hoorcolleges van de zomercursus zijn als volgt:

  zonder cursus   met cursus   > 80% HC gevolgd   < 80% HC gevolgd
Wiskunde A 25%   73%   84%   52%

7. Nadere informatie

Indien je verdere vragen hebt over de zomercursus Wiskunde A of nadere informatie wenst te ontvangen, kun je een e-mail sturen naar:  zomercursus-science@uva.nl. We zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen. 

Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9:00 tot 17:00 uur op nummer 020-525 5091. 

Published by  Korteweg de Vries Institute

7 November 2018