Korteweg-de Vries Institute for Mathematics

Photographer: Onbekend

dr. I.C. (Ingrid) van Alphen


 • Faculty of Humanities
  Capaciteitsgroep Taalwetenschap
 • Visiting address
  P.C. Hoofthuis
  Spuistraat 134  
 • Postal address:
  Spuistraat  134
  1012 VB  Amsterdam
 • I.C.vanAlphen@uva.nl

ONDERZOEK (RESEARCH)

Mijn belangrijkste passies zijn: (My main linguistic passionsare)

 • Interactionele Sociolinguistiek (Interactional Sociolinguistics)
 • Taal en Gender (Language & Gender)
 • Pragmatiek & Semantiek (Pragmatics & Semantics)

 

 

Hieronder volgen enkele van mijn publicaties waaruit bovenstaande letterlijk valt af te lezen:
Hereare some publications which illustrate the above:
Publications  *= link to pdf below
klik onder in lijst om te bekijken of te bestellen
*Buchstaller, Isabelle and Ingrid Van Alphen (eds). 2012. Quotatives. Cross-linguistic and cross-disciplinairy perspectives. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company .

 

 

 

 

 

(Converging Evidence in Language and Communication Research (CELCR) volume 15, ISSN 1566-7774)

 

 


Alphen, I.C. van, (2003) ' De interactionele kracht van vragen (en vrouwen) ' . In: Koole, T., J. Nortier & B. Tahitu(eds),2003, Artikelen van de Vierde Sociolinguïstische Conferentie , Delft: Eburon, pp. 11-21*

Alphen, I. C. van, (2004) 'How to do things with questions': interactional power and stance taking. In: Comorovski, I. & M. Krifka (2004) Proceedings of the Workshop Syntax, Semantics and Pragmaticsof Questions,16 th European Summer School on Logic, Language,and Information (ESSLLI), Nancy, France, 58-66.*
Alphen, I.C. van  (2005)  Sprekend een vrouw? Taalwetenschap en Gender. in: Lover. Tijdschrift over feminisme, cultuur en wetenschap. 2005 (4), pp 36-39.*

Alphen, I.C. van & A. Corda   (2006) 'Treatment of woman'and 'men' in the Dutch Word Thesaurus'  In: 

Thüne, Eva-Maria, Simona Leonardi  and Carla Bazzanella ( eds). Gender, Language and New Literacy: a Multilingual Analysis. London : Continuum, pp 41-61*

Alphen, I.C. van, (2006) 'Ik had zoiets van "doei". Interactioneel sociolinguïstische aspecten van van-citaties. In: T.Koole, J.Nortier en B.Tahitu (red), Artikelen voorde 5 e Sociolinguïstische Conferentie . Delft: Oburon, pp 29-42.*
Gastredactrice Themanummer Taal, 'Woorden Wisselen' Tijdschrift voor Genderstudies,   Jaargang 11,   2008 (maart),   67 pp Alphen, I.C. van,   (2008) , 'En kunnen we nu door naar andere vragen?' Introductie en Redactioneel Themanummer Taal, Tijdschrift voor Genderstudies, , Jaargang 11,   2008 (maart),   pp 2-6.*

Alphen,I.C. van,   (2008) , 'Het zijn niet mijn woorden hoor. Gender and (pseudo-) citaten' in: Tijdschrift voor Genderstudies, Themanummer Taal, Woorden Wisselen, Jaargang 11,   2008 (maart),   pp 37-52 . *

Proefschrift/ Ph.D. Dissertation: Alphen, I.C. van, (1999) Variatie inverbale interactie (v/m). Een sociolinguïstisch onderzoek naar de vorm en de functie van het taalgebruik van adolescentemeisjes en jongens.   Proefschrift Universiteit van Amsterdam:Academische Pers B.V. ISBN 90-9013303-8 enVerkrijgbaar bij de autrice: i.c.vanalphen[at]uva.nl   

Klassiekers:
- Over de keuze voor vrouwelijke en mannelijke beroepsnamen:  'Een vrouw een vrouw, een woord een woord', in: Tijdschrift voor Vrouwenstudies 14 (1983), p. 307-315*;
- Over de verwerving van semantische kenmerken & sociolinguistische factoren! 'Sekse, Klasse enTaalverwerving. Generalisaties over Overgeneralisaties'. Publikaties van het Instituut voor AlgemeneTaalwetenschap, nr 32, augustus 1981, UvA*

NRC-Handelsblad, 21 oktober 2011, p. 18 (Opinie) 'Laat meisjes kiezen voor 'fotografe' en 'monteuse'.

*links to publications/ interviews:

VERDERE INTERESSANTE LINKS VOOR STUDENTEN EN GEINTERESSEERDEN

Meer weten van de studie taalwetenschap? gezien vanuit studentenogen?

 • klik dan op" Taalwetenschap: hoe ziet het er werkelijk uit?" en download derecentste nummers vanhet Instituutsblad!

voor de officiele site Taalwetenschap:

 • klikop: Taalwetenschap Universiteit van Amsterdam

KATBLAD TAALWETENSCHAP : hoe gaat het er werkelijk aan toe?

Het Katblad is het Huisorgaan van de Opleiding Taalwetenschap (=Algemene Taalwetenschap+ Alfa-Informatica+ Fonetiek+ Nederlandse Gebarentaal) aan de Universiteit van Amsterdam.
 
Het verschijnt twee keer per jaar (doorgaans sep en feb) en bevat verslagen van studenten over de gegeven Taalwetenschapsmodules "Al met al was het een leuke module", scriptiesamenvattingen van onze afgestudeerden, reis-en congresverslagen en de taalverwervingsperikelen van kinderen en andere aanverwanten in de rubriek "Aha een Proefpersoon" .
Door de verslagen van de studenten over de gevolgde colleges bij Taalwetenschap aan de UvA krijgt men een goed idee van de werkelijke inhoud van de studie Taalwetenschap. Voor scholieren die bezig zijn met hun studiekeuze (of meeloopdag), is dit blad erg informatief. 
Het Katblad bestaat al sinds 1970 toen in januari het eerste nummer onder de titel SATblad verscheen met als ondertitel Mededelingen van het S eminarium voor A lgemene T aalwetenschap.In 1985 ging het KATblad heten met issn nummer 0926-065-x [zie voor meer historie Redactioneel van Katblad nr. 88 hieronder]  
Hieronder eerst twee interviews uit het Katblad met respectievelijk Marc van Oostendorp (toenmalig Hoogleraar Esperanto) en  Rolandt Tweehuijzen (over Het Spokaans). Daarna kun je de meest recente exemplaren downloaden. [ MOET NOG AANGEVULD]
Studiekeuze? Taalwetenschap? Amsterdam UvA? Lees de Katbladen!
Meelopen? Meeloopdag? 
Wil je meer weten van onze Opleiding Taalwetenschap maar dan van onze studenten? Mail dan naar de Studievereniging Taalwetenschap VOS  vos-fgw@uva.nl en/of ga naar hun website  http://www.vosweb.nl/   (en zie paragraaf  hierachter)
Wil je graag een Meeloopdag? Neem dan contact op met Anne Mars van het Onderwijsinstituut:  a.mars@uva.nl.

Studievereniging VOS

Wil je meer weten van onze Opleiding Taalwetenschap maar dan van onze studenten of wil je graag een Meeloopdag? : neem dan contact op met vos-fgw@uva.nl en/of ga naarhun website :
Voor een officiele meeloopdag:  mail Anne Mars van het Onderwijs Instituut a.mars@uva.nl 
Meekijkdag? meld je aan voor een meeloopdag en wij zorgen dat je - tijdelijk - op een blackboardsite van een te bezoeken college bij ons kunt Meekijken!

Amigurumi en andere Dieren

Op deze Persoonlijke (prive) pagina mijn alterego's:
Hakende Hobbyiste, Moeder en Buurvrouw
Naast mijn wetenschappelijke werk doe ik ook aan Amigurumi , oftewel: Gehaakte Dieren (vooral vogels dus) of beter gezegd: tijdens het haken van mini-vogels los ik soms wel eens een mooi linguïstisch probleem op!
zoals bij de Yellow Eyed Penguin NZ. (Y.E.P.) of het Winterkoninkje,
de Pubervogel heeft een snavel van katoen uit Terschelling. Het Tijgervogeltje is een experiment. De Grote Bonte Specht en de Bijeneters waren ook een opdracht.
Allerlaatste focus: Gehaakt Voedsel (groenten enzo) (zie links onderaan)
Voor tips: mail me op mijn privemail: icalph@hotmail.com

Personal

Naast Onderzoekster en Universitair docente aande UvA ben ik ook  Moeder van  een creatieve dochter                                         

zie de volgende doorklikkers::
 :

Archiefterrein Amsterdam Oud Zuid

ad 2: Naast mijn werk, dochter en vrienden besteed ik ook tijd aan mijn nabuurschap (buuv):

a. als woordvoerster ('contactpersoon')  van  de Denktank (vies woord) die vanuit de buurt meedenkt aan een nieuwe invulling van HetGemeente Archief Terrein [want hetGemeente Archief is helaas verhuisd naar de Vijzelstraat en toen bleef er een grote ruime Overheids/Stadsdeel over aan de Amstel]

b. als 1 van de buurtbewoners die het beroemde Rustenburgerstraatfeest organiseren.
zie hieronder enkele links naar:
    Rustenburgerstraatfeestfoto's  
    Plan Buurtmix Gemeentearchiefterrein
    Gemeenteplan Archief

Bekijk ook het panoramische filmpje van Polderhuisje en Ons huis (achterkant)

QUOTATIVES & WOEDE LEKKEN

 • Buchstaller, Isabelle and Ingrid Van Alphen (eds). 2012. Quotatives. Cross-linguistic and cross-disciplinairy perspectives. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company .


(Converging Evidence in Language and Communication Research (CELCR) volume 15, ISSN 1566-7774)
Klik hieronder om het boek te bestellen

CROSSLINGUISTIC INVENTARISATION of NEW QUOTATIVES (=elements that introduce (constructed) Reported Speech or Thought as "I'm like "whatever" , Ik heb zoiets van "waarom moet dat?" )
Global rise & shine of this phenomenon:
Is it in your language too?
PLEASE DOWNLOAD THE TAXONOMY*** BENEATH AND CONTRIBUTE, CORRECT AND DISTRIBUTE!
THANKSIN ADVANCE. listento radio-interview** for background information
The Workshop New Perspectives on New (and Old) Quotatives,
 Sociolinguistics Symposium 17, 3-5 April, 2008, Amsterdam, The Netherlands (see link Workshop New Quotatives) is now followed by a cross-linguistic Book on Quotatives (Benjamins to be publ)
Dutch 'Van':
Voor mijn onderzoek naar de sociolinguistische status van de 'nieuwe    quotatief VAN'in het Nederlands ben ik op zoek naar de oudste      verschijningsvorm van dit linguistische fenomeen.
als in: Ik had zoiets van "nou bekijk het maar" 
Graag met matrixzin en sociolinguistische context (wie zei het waar tegen wie in welke omstandigheid? )  sturen naar i.c.vanalphen@uva.nl
PROJECT WOEDE LEKKEN / 'LEAKING ANGER IN DISCOURSE' (2nd project)
In conversation, people may show their irritation or anger by using words & notitions that normally are used to show politeness "good morning, please, thank you, hello, goodbey".
When used in another
Voor mijn onderzoek naar het zogenaamde Woede-Lexicon in het Nederlands ben ik op zoek naar waargebeurde zinnen waarin mensen hun woede lekken als in:
(1)" goedemorgen zeg! dat is helemaal niet waar"
      well goodmorning  , thats not true at all  
(2) "nou bedankt , als je er zo over denkt"
      well, thanks:( , if that's what you think
(3) Hallo, ben je wel goed bij je hoofd?
     Hello:( , are you out of your mind?
(4) ja dag, dat willen we allemaal wel.
    so Goodbey, thats what we all want
This phenomenon is a bit universal: in Italian 'Buona Notte' is leaking anger, in EnglisH *GoodMorning is not...
please sendin examples from all sorts of languages.i.c.vanAlphen@uva.nl

2012

 • Buchstaller, I., & van Alphen, I. (2012). Preface: Introductory remarks on new and old quotatives. In I. Buchstaller, & I. van Alphen (Eds.), Quotatives: Cross-linguistic and cross-disciplinary perspectives (pp. xi-xxx). (Converging Evidence in Language and Communication Research; No. 15). Amsterdam [etc.]: Benjamins. DOI: 10.1075/celcr.15.02pre  [details] 

2008

 • van Alphen, I. (2008). En kunnen we nu door naar andere vragen? Tijdschrift voor Genderstudies, 11(1), 2-6. [details] 
 • van Alphen, I. (2008). Het zijn niet mijn woorden hoor: gender and (pseudo-)citaten. Tijdschrift voor Genderstudies, 11(1), 37-52. [details] 

2006

 • van Alphen, I. C. (2006). 'Ik had zoiets van "doei". Interactioneel sociolinguïstische aspecten van van-citaties. In T. Koole, J. Nortier, & B. Tahitu (Eds.), Artikelen voor de 5e Sociolinguïstische Conferentie (pp. 29-42). Delft: Oburon. [details] 
 • van Alphen, I. C. (2006). 'Treatment of woman' and 'men' in the Dutch Word Thesaurus. In E-M. Thüne, S. Leonardi, & C. Bazzanella (Eds.), Gender, Language and New Literacy: a Multilingual Analysis (pp. 41-61). London: Continuum. [details] 
 • Foolen, A., van Alphen, I. C., Hoekstra, E. J., Lammers, D. H., & Mazeland, H. (2006). 'Het quotatieve van. Vorm, functie en sociolinguïstische variatie'. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 76(5), 137-149. [details] 

2015

 • van Alphen, I. (2015). De groeten: een cross-linguïstisch onderzoek naar antagonistische elementen in gesprekken. In S. Lestrade, P. de Swart, & L. Hogeweg (Eds.), Addenda: Artikelen voor Ad Foolen (pp. 25-40). Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen. [details] 

2008

 • van Alphen, I. (2008). Woorden wisselen:: [themanummer taal]. (Tijdschrift voor Genderstudies; No. jg. 11, nr. 1). Amsterdam: Aksant. [details] 
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.

No known ancillary activities

edit contact information edit tabs