Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Outreach en bijscholing

Voor docenten

Vaksteunpunt Wiskunde

Het Vaksteunpunt Wiskunde biedt professionaliseringsactiviteiten aan voor docenten. Denk hierbij aan netwerkbijeenkomsten en nascholingen. Het vaksteunpunt maakt deel uit van Bètapartners, het regionale vo-ho netwerk waarin de UvA en de VU samen met meer dan 50 scholen uit de regio verdiepend onderwijs verzorgen in de bètavakken voor docenten en leerlingen. Kees Temme is coördinator van het vaksteunpunt en werkt daarvoor vanuit het KdVI. Je kunt contact met hem opnemen met vragen of ideeën over nascholingen.

Bekijk het aanbod

dhr. drs. C.J.M. (Kees) Temme

Coördinator vaksteunpunt Wiskunde

Vakbijeenkomst: Het Mandelbrot Mysterie

In november organiseert het KdVI een webklas voor leerlingen in 5-6 VWO over de Mandelbrotverzameling. Ter voorbereiding daarop is er op 25 september een vakbijeenkomst voor docenten.

Lees meer

Leve de Wiskunde!

KdVI organiseert de jaarlijkse docentenconferentie Leve de Wiskunde!, waar wiskundigen van de UvA en de VU je bijpraten over de laatste stand van zaken in wiskundeonderzoek. In 2020 zal Leve de Wiskunde! plaatsvinden op vrijdag 3 april, op het Amsterdam Science Park. Meer details over Leve de Wiskunde! 2020 worden tzt bekend gemaakt. Hou daarvoor onze website in de gaten. 

The Network Pages

Networks science omvat de studie van allerhande soorten netwerken. Omdat dit een relatief jong vakgebied is binnen de wiskunde wordt er nog maar weinig aandacht aan besteedt in het middelbare schoolcurriculum. Daarom hebben onderzoekers die deel uitmaken van het landelijke zwaartekrachtprogramma NETWORKS, waar KdVI ook aan meedoet, een website opgericht met interessante informatie en rekenopdrachten over networks science. Denk aan uitleg over de basisbegrippen, lesmodules, onderwerpen en broninformatie voor profielwerkstukken, en meer. 

The Network Pages