For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Het fonds

Tijdens het symposium zal het startschot worden gegeven voor het Aïda Paalman-de Miranda Fonds dat zich tot doel stelt de ontwikkeling van talent onder Surinaamse studenten te stimuleren. Het zal worden ondergebracht bij de Stichting Amsterdams Universiteitsfonds van de UvA. Na een kleinschalig begin met focus op studenten uit de exacte richtingen die een deel van hun studie (bijvoorbeeld 6 maanden of 1 jaar) aan de Universiteit van Amsterdam zullen afronden, zal steun worden gezocht bij het bedrijfsleven om het programma verder uit te bouwen. 

 

De sponsoren

 

De Stichting Compositio Mathematica
Het Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde
Instituut voor Informatica