For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL uva.nl
Education

Toelatingsexamen en Colloquium Doctum

1. Voor wie is het examen bedoeld?

Het examen is in eerste instantie bedoeld voor hen die niet de goede wiskunde-vooropleiding hebben die vereist wordt voor de studie die men wil gaan doen.
Dit zijn dus bijvoorbeeld:

 • vwo-ers oude stijl met een deficiëntie voor Wiskunde;
 • vwo-ers nieuwe stijl die in hun profiel niet genoeg Wiskunde hebben gedaan;
 • studenten met een hbo-propedeuse met een deficiëntie voor Wiskunde op vwo-niveau.

Daarnaast is het examen ook bedoeld voor

 • Colloquium Doctum kandidaten: je bent minstens 21 jaar en je bent niet in het bezit van een diploma dat toegang geeft tot de universiteit (dus een vwo-diploma of een hbo-propedeuse). Het toelatingsexamen wiskunde is dan bedoeld om te onderzoeken of je wiskunde-voorkennis toch voldoende is om met een universitaire opleiding te mogen beginnen.

Het examen toetst namelijk of de wiskundestof, d.w.z. Wiskunde A of B, beheerst wordt op het niveau eindexamen vwo.

Omdat elke opleiding en/of universiteit zelf de inhoud van het Colloquium Doctum of toelatingsexamen bepaalt, is het sterk aan te raden om vooraf informatie te verzamelen over de toelatingseisen bij de opleiding die je wilt volgen. Zie bijvoorbeeld de algemene UvA-pagina over Colloquium Doctum en informatie per UvA-opleiding via de pagina van de specifieke bachelor-opleiding. Doe dit en informeer bij studieadviseurs van de geplande opleiding om teleurstellingen te voorkomen. Voor de studie geneeskunde geldt bijvoorbeeld een landelijke afspraak dat het voortentamen alleen afgelegd kan worden bij de Centrale Commissie Voortentamen Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde ( http://www.ccvx.nl). Ga dus altijd zelf bij de studieadviseur van de geplande studie na of het toelatingsexamen of Colloquium Doctum inderdaad toereikend is voor toelating tot de gewenste studie.

2. De stof van het examen Wiskunde A

De stof die bij het Wiskunde A toelatingsexamen getoetst wordt is gebaseerd op het examenprogramma Wiskunde A van het vwo (te vinden op http://www.examenblad.nl), maar beperkt zich tot de volgende onderwerpen uit dit programma:

 • Getallenrijen:
  • basisbegrippen
  • rekenkundige en meetkundige rijen
 • Functies, grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden:
  • eerste- en tweedegraads functies
  • gebroken vormen
  • periodieke verbanden en sinusoïde
  • exponentiële functies en logaritmen
 • Verandering:
  • helling en afgeleide
  • stijgen, dalen en extreme waarden van functies
  • afgeleiden van standaardfuncties (behalve sin en cos) en rekenregels voor differentiëren
 • Kansrekening en statistiek:
  • inleiding kansrekening en combinatoriek
  • kansverdelingen (binomiale en normale verdelingen)
  • inleiding statistiek: ordenen, verwerken en samenvatten van statistische gegevens

Het subdomein algebraïsche vaardigheden komt aan de orde bij de genoemde (sub)domeinen uit het wiskunde A examenprogramma. Een goed idee van de lesstof en tentaminering krijg je als je het proefexamen bekijkt.
Zie het Proefexamen Wiskunde A  (pdf file) en Uitwerkingen proefexamen Wiskunde A (pdf file).

Om je voor te bereiden op het toelatingsexamen kun je gebruik maken van de syllabus 'Zomercursus Wiskunde A'. Deze syllabus zal kosteloos zal worden toegezonden als je je hebt ingeschreven voor het examen.

3. De stof van het examen Wiskunde B

De stof die bij het Wiskunde B toelatingsexamen getoetst wordt is gebaseerd op het examenprogramma Wiskunde B van het VWO (te vinden op http://www.examenblad.nl), maar beperkt zich tot de volgende onderwerpen uit dit programma:

 • Functies, grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden:
  • eerste- en tweedegraads functies
  • gebroken vormen
  • exponentiële functie en logaritme
  • goniometrische functies
 • Differentiaalrekening:
  • helling en afgeleide
  • stijgen, dalen en extreme waarden van functies
  • afgeleiden van standaardfuncties en rekenregels voor differentiëren
 • Goniometrie:
  • goniometrische formules (sinus, cosinus, tangens)
  • goniometrische vergelijkingen
  • differentiëren en integreren van goniometrische functies
 • Exponentiële functies en logaritmen:
  • vergelijkingen en ongelijkheden
  • het grondtal e
  • de natuurlijke logaritme
  • raaklijnen en raakpunten
  • vereenvoudigingsregels
 • Integraalrekening:
  • oppervlakte
  • primitieve functie
  • berekening van standaardintegralen
  • basistechnieken van integreren
  • toepassingen: omwentelingslichamen, lengte van krommen
 • Limieten van functies
 • Meetkunde met coördinaten:
  • vectorvoorstellingen en vergelijkingen van lijnen
  • vergelijkingen en parametervoorstellingen van cirkels
  • afstanden tussen punten, lijnen en cirkels
  • rekenen met vectoren en inproduct

Het subdomein algebraïsche vaardigheden komt met nadruk aan de orde bij de genoemde (sub)domeinen uit het wiskunde B examenprogramma. Een goed idee van de lesstof en tentaminering krijg je als je het proefexamen bekijkt.
Zie het Proefexamen Wiskunde B  (pdf file) en Uitwerkingen Proefexamen Wiskunde B.

Om je voor te bereiden op het toelatingsexamen kun je gebruik maken van de syllabus 'Zomercursus Wiskunde B'. Deze syllabus zal kosteloos zal worden toegezonden als je je hebt ingeschreven voor het examen. Omdat niet alle onderdelen van de examenstof in de syllabus worden behandeld bevelen wij tevens het volgende boek aan: Basisboek Wiskunde, Jan van de Craats en Rob Bosch, 2e editie 2009, ISBN 978-90-430-1673-5.

4. Wanneer en waar?

Onder toezicht van dr. A.J.P. Heck wordt het toelatingsexamen in het jaar 2019 twee maal afgenomen, in april en in juli.

De examens vinden plaats op de locatie Science Park 904, Amsterdam op de volgende data:

Dinsdag 23 april 2019 van 10:00 tot 13:00 uur.
Maandag 29 juli 2019 van 10:00 tot 13:00 uur.

Belangrijk:
Aan het begin van het examen wordt naar identificatie gevraagd. Zorg dus dat je een geldig identiteitsbewijs bij je hebt!

5. Examengeld en aanmelding

De kosten voor het examen zijn € 190,00.

Je kunt je vanaf 27 februari (vanaf 9:00 uur) tot uiterlijk 14 dagen voor de examendatum aanmelden via de button onder aan deze pagina. Bij aanmelding dien je het volledige examengeld online (iDEAL of credit card) te voldoen. Na je aanmelding en betaling ontvang je per e-mail een aanmeldingsbevestiging, factuur en ticket. Het ticket dien je mee te nemen naar het examen.  Zonder aanmelding en betaling kun je niet aan het examen deelnemen.

Let op:  registratie is niet vrijblijvend. Lees daarom vóór je inschrijft goed de annuleringsvoorwaarden onder punt 6.

Een aanmelding betekent dat je akkoord gaat met onze annuleringsvoorwaarden (zie 6).
N.B. de aanmelding voor het examen van juli 2019 is gesloten.

6. Annulering

De annulering kun je per e-mail sturen naar:
zomercursus-science@uva.nl

Annuleren kan kosteloos tot 14 dagen voor de examendatum (dus vóór maandag 8 april of zondag 14 juli 23:59 uur). Daarna ben je het volledige examenbedrag verschuldigd, ook als je zonder tijdige afmelding niet op het examen verschijnt.
N.B.: Ook wanneer je tijdig annuleert, brengt  het Korteweg-de Vries Instituut de kosten voor reeds toegestuurd studiemateriaal in rekening. Deze kosten bedragen € 40,- (prijspeil 2018-2019).

Tevens geldt dat je in het kader van Koop op Afstand je inschrijving zonder opgave van reden en kosteloos kunt annuleren tot en met 14 dagen na de dag van inschrijving, tot aan het moment van start van het examen. Deze annulering kun je per e-mail sturen naar: zomercursus-science@uva.nl of je kunt dit modelformulier gebruiken. Als je gedurende die periode al studiemateriaal toegezonden hebt gekregen, dien je dit materiaal zo spoedig mogelijk na annulering op je eigen kosten en voorzien van een deugdelijke verpakking retour te zenden aan het Korteweg-de Vries Instituut (Postbus 94248, 1090 GE Amsterdam). Zodra het studiemateriaal in goede staat retour is ontvangen zullen wij het examenbedrag terugstorten.

7. Zomercursussen Wiskunde A en Wiskunde B

In de zomer van 2019 organiseert het Korteweg-de Vries Instituut een cursus Wiskunde A en een cursus Wiskunde B. Deze cursussen kunnen dienen als voorbereiding op het toelatingsexamen of het Colloquium Doctum.

Lees verder over de zomercursus Wiskunde A
Lees verder over de zomercursus Wiskunde B

Ervaring leert dat deze cursussen de slagingskans vergroten. De gemiddelde slagingspercentages zonder en met het volgen van de zomercursus is als volgt:

  zonder cursus   met cursus
Wiskunde A 25%   73%
Wiskunde B 58%   86%

8. Formulekaart en rekenmachine

Voor de toelatingsexamens en Colloquium Doctum Wiskunde A en B geldt dat het gebruik van een rekenmachine en een formulekaart niet is toegestaan.

9. Nadere informatie

Indien je verdere vragen hebt over het Toelatingsexamen en Colloquium Doctum of nadere informatie wenst te ontvangen, dan kun je een e-mail sturen naar zomercursus-science@uva.nl.  We zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen.
Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9:00 tot 17:00 uur op nummer 020-525 5091.