Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Zomercursus Wiskunde A

1. Algemeen

Ieder jaar in de maand juli organiseert het Korteweg-de Vries Instituut een 4 weken durende cursus Wiskunde A. Het doel van deze intensieve cursus is om de deelnemers op het eindniveau vwo Wiskunde A te brengen op het gebied van functie-onderzoek, differentiëren, kansrekening en statistiek.

Evaluatie
De cursus wordt zeer goed beoordeeld. De cursisten van 2020 waardeerden de Zomercursus Wiskunde A met een ruime 8.

"Ik moet ook zeggen dat ik het echt een hele goede cursus vond en het iedereen zou aanraden." - cursist Zomercursus Wiskunde A 2020

Hoorcolleges en kleinschalige werkgroepen
Op maandagen, dinsdagen, donderdagen en vrijdagen worden hoorcolleges gegeven. Aansluitend kun je in kleinschalige werkgroepen jouw huiswerkopdrachten onder persoonlijke begeleiding maken. De laatste dagen van de cursus staan in het teken van examenvoorbereiding.
Als aanvulling op de colleges krijg je toegang tot een interactieve digitale leer-, oefen- en toetsomgeving aan waarin je buiten de collegetijden aan de slag kunt gaan met de stof. De digitale leeromgeving is echter geen vervanging van de colleges op locatie. We raden je ten zeerste aan alle colleges te volgen.

Voor wie is het bedoeld?

 • De cursus kan gebruikt worden als voorbereiding op het examen of Colloquium Doctum Wiskunde A, dat de week na afloop van de cursus aan de Universiteit van Amsterdam afgenomen wordt. Als deelnemer aan de Zomercursus ben je automatisch aangemeld voor dit examen.
 • Belangrijk: In veel gevallen is het slagen voor dit examen Wiskunde A voldoende om aan Wiskunde A toelatingseisen van bachelor-opleidingen aan de UvA of andere universiteiten te voldoen. Omdat elke opleiding en/of universiteit echter zelf de inhoud van het Colloquium Doctum of toelatingsexamen bepaalt, is het sterk aan te raden om vooraf informatie te verzamelen over de toelatingseisen bij de opleiding die je wilt volgen. Zie bijvoorbeeld de algemene UvA-pagina over Colloquium Doctum en informatie per UvA-opleiding via de pagina van de specifieke bachelor-opleiding. Doe dit om teleurstellingen te voorkomen. Voor de studie geneeskunde geldt bijvoorbeeld een landelijke afspraak dat het voortentamen alleen afgelegd kan worden bij de Centrale Commissie Voortentamen Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde ( http://www.ccvx.nl). Ga dus altijd zelf bij de studieadviseur van de geplande studie na of het examen van het Korteweg-de Vries Instituut inderdaad toereikend voor de gewenste studie is.
 • Als je je wiskunde A kennis vrijblijvend op een hoger niveau wilt brengen, dus als het je er niet om gaat om deficiënties in Wiskunde A weg te werken voor een vervolgstudie, dan kun je de Zomercursus volgen zonder examen af te leggen. Je krijgt na afloop een bewijs van deelname indien je voldoende vaak aanwezig bent geweest.

NB. Het Korteweg-de Vries Instituut verzorgt ook een Zomercursus Wiskunde B.

2. De stof van de Zomercursus en gewenste voorkennis

Het studiemateriaal bestaat uit de 'Syllabus Wiskunde A', dat je ontvangt bij aanvang van de Zomercursus Wiskunde A. De kosten van de syllabus zijn bij het cursusgeld inbegrepen. De stof die tijdens de Zomercursus Wiskunde A behandeld zal worden, bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Rekenen en algebraïsche vaardigheden
  • Rekenen met breuken, wortels en machten
  • Haakjes wegwerken en factoren buiten haakjes brengen
 • Functies
  • Functies en grafieken
  • Domein en bereik
  • Lineaire functies, tweedegraadsfuncties, machtsfuncties en wortelfuncties
  • Lineaire vergelijkingen, tweedegraadsvergelijkingen, machtsvergelijkingen en wortelvergelijkingen
  • Gebroken lineaire functies en vergelijkingen
  • Exponentiële en logaritmische functies en vergelijkingen
  • Goniometrische functies: sin en cos
 • Getallenrijen
  • Basisbegrippen
  • Rekenkundige en meetkundige rijen
 • Verandering
  • Helling en afgeleide
  • Stijgen, dalen en extreme waarden van functies
  • Afgeleiden van standaardfuncties (behalve sin en cos) en rekenregels voor differentiëren
  • Maximale of minimale afstand tussen grafieken
 • Kansrekening
  • Inleiding kansrekening en combinatoriek
  • Kansverdelingen (normale en binomiale verdelingen)

Gewenste voorkennis:
Vanwege de ambitieuze doelstelling van de cursus is het van groot belang dat jouw wiskunde-ingangsniveau voldoende is. Het gewenste ingangsniveau voor de cursus is ruwweg eind vierde klas vwo Wiskunde A.
Om te controleren of jouw voorkennis voldoende is, dan wel of je door zelfstudie het tekort in voorkennis bij moet werken, raden we je aan om de opgaven te maken die in onderstaande Voorkennis Wiskunde A leeromgeving staan. Als je deze stof beheerst en de opgaven goed kunt maken, dan mag je ervan uitgaan dat je voldoende wiskundige vaardigheden hebt om aan de Zomercursus te kunnen beginnen.

3. Waar en wanneer?

Mits de coronamaatregelen het toestaan is het onderwijs en het examen op de volgende locatie:
Universiteit van Amsterdam
Science Park 904
Amsterdam

Registratie:
Registratie is mogelijk vanaf 2 november 2020 om 9:00 uur. De aanmelding sluit op 13 juni om 23:59 uur.

Let op: registratie is niet vrijblijvend. Lees daarom vóór je inschrijft goed de annuleringsvoorwaarden onder punt 5.

Data:
Datum van de cursus: 28 juni t/m 23 juli 2021
Datum examen: maandag 26 juli 2021 van 10:00 tot 12:30 uur.

Alleen voor cursisten die het examen van 26 juli hebben afgelegd en niet voor dat examen zijn geslaagd, is er een herkansing op maandag 2 augustus 2021 van 10:00 tot 12:30 uur.

De hoorcolleges vinden altijd plaats op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 's ochtends van 10:00–12:00 uur; 's middags  is er gelegenheid voor begeleide zelfstudie in kleinschalige werkgroepen van 12:00–14:00 uur.

Zie routebeschrijving naar de locatie van de cursus.

4. Aanmelding en cursusgeld

De kosten van de cursus zijn € 595,00 (dit is inclusief syllabus en examen). 

Je kunt je vanaf 2 november 2020 om 9:00 uur inschrijven via de button onder aan deze pagina. Een aanmelding betekent dat je akkoord gaat met onze annuleringsvoorwaarden (zie 5).
Bij aanmelding dien je het volledige cursusgeld online (iDEAL of creditcard) te voldoen. Na je aanmelding en betaling ontvang je per e-mail een aanmeldingsbevestiging en factuur.

Er worden maximaal 100 cursisten tot de Zomercursus wiskunde A toegelaten. Indien de cursus vol is, kun je je via de button onder aan deze pagina aanmelden voor een plek op de wachtlijst. 

5. Annulering

De annulering kun je per e-mail sturen naar:
wiskundecursussen-science@uva.nl

Voorwaarden annulering door deelnemer: 

 • Annuleren kan kosteloos tot minimaal 14 dagen voor aanvang van de Zomercursus (dus vóór zondag 13 juni 23:59 uur). Reeds betaald cursusgeld wordt dan door ons teruggestort.
 • Als wij de annulering ontvangen binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus (dus ná zondag 13 juni 23:59 uur), dan wordt 50% van het cursusgeld bij je in rekening gebracht, en wordt dus de helft van het cursusgeld door ons teruggestort.
  N.B.: In het geval je binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus te horen krijgt dat je bent gezakt voor het vwo examen en je hiervan niet eerder op de hoogte was of kon zijn, dan mag je binnen deze 14 dagen nog kosteloos annuleren. Hierbij dient een bewijsstuk (bijvoorbeeld een verklaring van je middelbare school) te worden toegevoegd.
 • Bij annuleren na aanvang van de cursus of bij het niet verschijnen bij de Zomercursus zonder afmelding, ben je het volledige cursusgeld verschuldigd.
  N.B.: In het geval je binnen 7 dagen na aanvang van de cursus te horen krijgt dat je jouw hbo-propedeuse niet hebt gehaald en je hiervan niet eerder op de hoogte was of kon zijn, dan mag je jouw deelname nog annuleren onder aftrek van € 100,- voor de kosten voor administratieve verwerking, uitgereikt studiemateriaal en eventuele reeds gevolgde lessen. Je dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen na aanvang van de cursus te annuleren (dus vóór zondag 4 juli 23:59 uur). Hierbij dient een bewijsstuk (bijvoorbeeld een verklaring van jouw hbo-instituut) te worden toegevoegd.

Tevens geldt dat je in het kader van Koop op Afstand je inschrijving zonder opgave van reden en kosteloos kunt annuleren tot en met 14 dagen na de dag van inschrijving, tot aan het moment van start van de cursus. Deze annulering kun je per e-mail sturen naar: wiskundecursussen-science@uva.nl  of je kunt dit modelformulier gebruiken.
Als je gedurende die periode al studiemateriaal toegezonden hebt gekregen, dien je dit materiaal zo spoedig mogelijk na annulering op je eigen kosten en voorzien van een deugdelijke verpakking retour te zenden aan het Korteweg-de Vries Instituut (Postbus 94248, 1090 GE Amsterdam).

Annulering door het instituut:
Het Korteweg-de Vries Instituut heeft de mogelijkheid om bij te weinig inschrijvingen de Zomercursus te annuleren tot 7 dagen voor aanvang van de Zomercursus. Bij annulering zullen de aangemelde cursisten direct per e-mail op de hoogte gesteld worden en zal het betaalde cursusgeld direct gerestitueerd worden.

6. Bewijs van deelname en examen

Bij voldoende aanwezigheid ontvang je een bewijs van deelname na afloop van de cursus. De Zomercursus biedt een uitstekende voorbereiding voor het  examen of Colloquium Doctum Wiskunde A, waarvoor deelnemers aan de zomercursus wiskunde A automatisch worden aangemeld. Dit examen wordt in de week na afloop van de cursus afgenomen. Als je het examen met een voldoende afsluit ontvang je een certificaat waarin vermeld wordt dat je de wiskundestof beheerst op het niveau eindexamen vwo.

Ervaring leert dat voldoende aanwezigheid en goed meedoen aan de Zomercursus de slagingskans vergroten. De gemiddelde slagingspercentages zonder en met het volgen van de Zomercursus en die van studenten die meer/minder dan 80% aanwezig zijn geweest bij de hoorcolleges van de Zomercursus zijn als volgt:

  zonder cursus   met cursus   > 80% HC gevolgd   < 80% HC gevolgd
Wiskunde A 25%   73%   84%   52%

7. Nadere informatie

Indien je verdere vragen hebt over de Zomercursus Wiskunde A of nadere informatie wenst te ontvangen, kun je een e-mail sturen naar:  wiskundecursussen-science@uva.nl. We zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen.
Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9:00 tot 17:00 uur op nummer 020-525 5091.