Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

1. Voor wie is het examen bedoeld?

Het examen is in eerste instantie bedoeld voor hen die niet de goede wiskunde-vooropleiding hebben die vereist wordt voor de studie die men wil gaan doen.
Dit zijn dus bijvoorbeeld:

 • vwo-ers oude stijl met een deficiëntie voor Wiskunde;
 • vwo-ers nieuwe stijl die in hun profiel niet genoeg Wiskunde hebben gedaan;
 • studenten met een hbo-propedeuse met een deficiëntie voor Wiskunde op vwo-niveau.

Daarnaast is het examen ook bedoeld voor

 • Colloquium Doctum kandidaten: je bent minstens 21 jaar en je bent niet in het bezit van een diploma dat toegang geeft tot de universiteit (dus een vwo-diploma of een hbo-propedeuse). Het toelatingsexamen wiskunde is dan bedoeld om te onderzoeken of je wiskunde-voorkennis toch voldoende is om met een universitaire opleiding te mogen beginnen.

Het examen toetst namelijk of de wiskundestof, d.w.z. Wiskunde A of B, beheerst wordt op het niveau eindexamen vwo.

Omdat elke opleiding en/of universiteit zelf de inhoud van het Colloquium Doctum of toelatingsexamen bepaalt, is het sterk aan te raden om vooraf informatie te verzamelen over de toelatingseisen bij de opleiding die je wilt volgen. Zie bijvoorbeeld de algemene UvA-pagina over Colloquium Doctum en informatie per UvA-opleiding via de pagina van de specifieke bachelor-opleiding. Doe dit en informeer bij studieadviseurs van de geplande opleiding om teleurstellingen te voorkomen. Voor de studie geneeskunde geldt bijvoorbeeld een landelijke afspraak dat het voortentamen alleen afgelegd kan worden bij de Centrale Commissie Voortentamen Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde ( http://www.ccvx.nl). Ga dus altijd zelf bij de studieadviseur van de geplande studie na of het examen van het Korteweg-de Vries Instituut inderdaad toereikend is voor toelating tot de gewenste studie.

2. De stof van het examen Wiskunde A

De stof die bij het Wiskunde A examen getoetst wordt is gebaseerd op het examenprogramma Wiskunde A van het vwo (te vinden op http://www.examenblad.nl), maar beperkt zich tot de volgende onderwerpen uit dit programma:

 • Rekenen en algebraïsche vaardigheden
  • Rekenen met breuken, wortels en machten
  • Haakjes wegwerken en factoren buiten haakjes brengen
 • Functies
  • Functies en grafieken
  • Domein en bereik
  • Lineaire functies, tweedegraadsfuncties, machtsfuncties en wortelfuncties
  • Lineaire vergelijkingen, tweedegraadsvergelijkingen, machtsvergelijkingen en wortelvergelijkingen
  • Gebroken lineaire functies en vergelijkingen
  • Exponentiële en logaritmische functies en vergelijkingen
  • Goniometrische functies: sin en cos
 • Getallenrijen
  • Basisbegrippen
  • Rekenkundige en meetkundige rijen
 • Verandering
  • Helling en afgeleide
  • Stijgen, dalen en extreme waarden van functies
  • Afgeleiden van standaardfuncties (behalve sin en cos) en rekenregels voor differentiëren
  • Maximale of minimale afstand tussen grafieken
 • Kansrekening
  • Inleiding kansrekening en combinatoriek
  • Kansverdelingen (normale en binomiale verdelingen)
  • Inleiding statistiek: ordenen en kiezen

Het subdomein algebraïsche vaardigheden komt aan de orde bij de genoemde (sub)domeinen uit het wiskunde A examenprogramma. Een goed idee van de lesstof en tentaminering krijg je als je het proefexamen bekijkt.
Zie het Proefexamen Wiskunde A  (pdf file) en Uitwerkingen proefexamen Wiskunde A (pdf file).

Om je voor te bereiden op het examen kun je gebruik maken van de 'Syllabus Wiskunde A'. Deze syllabus zal kosteloos worden toegezonden als je je hebt ingeschreven voor het examen.
Let op: in de syllabus staan alleen de eindantwoorden van de opgaven, er worden dus geen uitwerkingen verstrekt.

3. De stof van het examen Wiskunde B

De stof die bij het Wiskunde B examen getoetst wordt is gebaseerd op het examenprogramma Wiskunde B van het VWO (te vinden op http://www.examenblad.nl), maar beperkt zich tot de volgende onderwerpen uit dit programma:

 • Functies en de bijbehorende vergelijkingen
  • Functies en grafieken
  • Allerlei vergelijkingen en ongelijkheden
  • Domein en bereik
  • Goniometrische functies
  • Exponentiële en logaritmische functies
  • Limieten en asymptoten
  • Geparametriseerde functies
 • Calculus
  • Differentiëren en toepassingen
  • Integraalrekening
 • Meetkunde met coördinaten
  • Lijnen en cirkels
  • Vectoren en inproduct
  • Parameterkrommen

Het subdomein algebraïsche vaardigheden komt met nadruk aan de orde bij de genoemde (sub)domeinen uit het wiskunde B examenprogramma. Een goed idee van de lesstof en tentaminering krijg je als je het proefexamen bekijkt.
Zie het Proefexamen Wiskunde B  (pdf file) en Uitwerkingen Proefexamen Wiskunde B.

Om je voor te bereiden op het examen kun je gebruik maken van de 'Syllabus Wiskunde B'. Deze syllabus zal kosteloos worden toegezonden als je je hebt ingeschreven voor het examen. Deze syllabus wordt niet eerder toegezonden dan de start van de cursus.


Let op: in de syllabus staan alleen de eindantwoorden van de opgaven, er worden dus geen uitwerkingen verstrekt.

4. Wanneer en waar?

Onder toezicht van M.F.L. Schut wordt het examen in het jaar 2024 twee maal afgenomen, in april en in juli.

Het examen vindt plaats op:
Maandag 22 juli 2024 van 10:00 tot 12:30 uur (examen op locatie)

Belangrijk:
Aan het begin van het examen wordt naar identificatie gevraagd. Zorg dus dat je een geldig identiteitsbewijs bij je hebt!
Voor het online examen heb je een computer of laptop nodig met een webcam, microfoon en luidsprekers, die correct geïnstalleerd en werkend zijn. Een ingebouwde webcam en microfoon in een laptop zal normaliter volstaan.

Let op:
Alleen voor deelnemers die het examen van 22 juli hebben afgelegd en niet voor dat examen zijn geslaagd, is er een herkansing op locatie op maandag 29 juli 2024 van 10:00 tot 12:30 uur.

5. Examengeld en aanmelding

De kosten voor het examen zijn € 220,00.

Je kunt je vanaf 30 januari (vanaf 9:00 uur) aanmelden via de button onder aan deze pagina. Bij aanmelding dien je het volledige examengeld online (iDEAL of creditcard) te voldoen. Na je aanmelding en betaling ontvang je per e-mail een aanmeldingsbevestiging en factuur. Zonder aanmelding en betaling kun je niet aan het examen deelnemen.

Let op:  registratie is niet vrijblijvend. Lees daarom vóór je inschrijft goed de annuleringsvoorwaarden onder punt 6.

Een aanmelding betekent dat je akkoord gaat met onze annuleringsvoorwaarden (zie 6).

6. Annulering

De annulering kun je per e-mail sturen naar:
wiskundecursussen-science@uva.nl

Annuleren kan kosteloos tot 14 dagen voor de examendatum (dus vóór zondag 7 juli 23:59 uur). Daarna ben je het volledige examenbedrag verschuldigd, ook als je zonder tijdige afmelding niet op het examen verschijnt.
N.B.: Ook wanneer je tijdig annuleert, brengt  het Korteweg-de Vries Instituut de kosten voor reeds toegestuurd studiemateriaal in rekening. Deze kosten bedragen € 40,- (prijspeil 2023-2023).

Tevens geldt dat je in het kader van Koop op Afstand je inschrijving zonder opgave van reden en kosteloos kunt annuleren tot en met 14 dagen na de dag van inschrijving, tot aan het moment van start van het examen. Deze annulering kun je per e-mail sturen naar: wiskundecursussen-science@uva.nl of je kunt dit modelformulier gebruiken. Als je gedurende die periode al studiemateriaal toegezonden hebt gekregen, dien je dit materiaal zo spoedig mogelijk na annulering op je eigen kosten en voorzien van een deugdelijke verpakking retour te zenden aan het Korteweg-de Vries Instituut (Postbus 94248, 1090 GE Amsterdam). Zodra het studiemateriaal in goede staat retour is ontvangen zullen wij het examenbedrag terugstorten.

7. Wiskundecursussen Wiskunde A en Wiskunde B

Het Korteweg-de Vries Instituut organiseert verschillende cursussen Wiskunde A en Wiskunde B. Deze cursussen kunnen dienen als voorbereiding op het examen of het Colloquium Doctum.

Lees verder over de wiskundecursussen

Ervaring leert dat deze cursussen de slagingskans vergroten. De gemiddelde slagingspercentages zonder en met het volgen van de Zomercursus zijn als volgt:

  zonder cursus   met cursus
Wiskunde A 25%   73%
Wiskunde B 40%   65%

8. Formulekaart en rekenmachine

Voor de examens en Colloquium Doctum Wiskunde A en B geldt dat het gebruik van een rekenmachine en een formulekaart niet is toegestaan.

9. Nadere informatie

Indien je verdere vragen hebt over het examen en Colloquium Doctum of nadere informatie wenst te ontvangen, dan kun je een e-mail sturen naar wiskundecursussen-science@uva.nl.  We zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen. Tijdens kantooruren (09.00-17.00) zijn ook telefonisch bereikbaar op nummer 020-525 5091.