Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Wiskundecursussen

Zomercursus Wiskunde B

Coronavirusupdate: De Zomercursus Wiskunde B zal doorgaan. De hoorcolleges en werkcolleges zullen online gegeven gaan worden, en het examen zal online afgenomen worden.

De aanmelding voor de Zomercursus Wiskunde B is gesloten.

 

1. Algemeen

Ieder jaar in juli organiseert het Korteweg-de Vries Instituut een 4 weken durende cursus Wiskunde B. Het doel van deze intensieve cursus is om de deelnemers op het eindniveau vwo Wiskunde B te brengen op het gebied van functie-onderzoek, differentiëren en integreren.

Hoorcolleges en kleinschalige werkgroepen
Op maandagen, dinsdagen, donderdagen en vrijdagen worden hoorcolleges gegeven. Aansluitend kun je in kleinschalige werkgroepen jouw huiswerkopdrachten onder persoonlijke begeleiding maken. De laatste dagen van de cursus staan in het teken van examenvoorbereiding.

Evaluatie
De cursus wordt zeer goed beoordeeld. De cursisten van 2019 waardeerden de Zomercursus Wiskunde B met een 8,4.

Voor wie is het bedoeld?

 • De cursus kan gebruikt worden als voorbereiding op het toelatingsexamen of Colloquium Doctum Wiskunde B, dat de week na afloop van de cursus aan de Universiteit van Amsterdam afgenomen wordt. Je kunt kosteloos deelnemen aan dit examen indien je de zomercursus volgt. Bovendien geldt je aanmelding voor de zomercursus ook als aanmelding voor het examen.
 • Belangrijk: In veel gevallen is het slagen voor dit examen Wiskunde B voldoende om aan Wiskunde B toelatingseisen van bachelor-opleidingen aan de UvA of andere universiteiten te voldoen. Omdat elke opleiding en/of universiteit echter zelf de inhoud van het Colloquium Doctum of toelatingsexamen bepaalt, is het sterk aan te raden om vooraf informatie te verzamelen over de toelatingseisen bij de opleiding die je wilt volgen. Zie bijvoorbeeld de algemene UvA-pagina over Colloquium Doctum en informatie per UvA-opleiding via de pagina van de specifieke bachelor-opleiding. Doe dit om teleurstellingen te voorkomen. Voor de studie geneeskunde geldt bijvoorbeeld een landelijke afspraak dat het voortentamen alleen afgelegd kan worden bij de Centrale Commissie Voortentamen Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde ( http://www.ccvx.nl). Ga dus altijd zelf bij de studieadviseur van de geplande studie na of het toelatingsexamen of Colloquium Doctum inderdaad toereikend voor de gewenste studie is.
 • Als je je wiskunde B kennis vrijblijvend op een hoger niveau wilt brengen, dus als het je er niet om gaat om deficiënties in Wiskunde B weg te werken voor een vervolgstudie, dan kun je de Zomercursus volgen zonder examen af te leggen. Je krijgt na afloop een bewijs van deelname indien je voldoende vaak aanwezig bent geweest.

NB. Het Korteweg-de Vries Instituut verzorgt ook een Zomercursus Wiskunde A.

2. De stof van de Zomercursus en gewenste voorkennis

Het studiemateriaal bestaat uit de 'Syllabus Wiskunde B', dat je ontvangt bij aanvang van de Zomercursus Wiskunde B. De kosten van de syllabus zijn bij het cursusgeld inbegrepen. De stof die tijdens de Zomercursus Wiskunde B behandeld zal worden, bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Tweedegraadsvergelijkingen
 • Functies
  • Functies en grafieken
  • Domein en bereik
  • Goniometrie
  • Exponentiële en logaritmische functies
  • Geparametriseerde krommen
 • Calculus
  • Differentiëren en toepassingen
  • Integraalrekening
  • Basistechnieken van integreren
  • Toepassingen: omwentelingslichamen, lengte van krommen
 • Limieten van functies
 • Meetkunde met coördinaten
  • Vectorvoorstellingen en vergelijkingen van lijnen
  • Vergelijkingen en parametervoorstellingen van cirkels
  • Afstanden tussen punten, lijnen en cirkels
  • Rekenen met vectoren en inproduct

Gewenste voorkennis: Vanwege de ambitieuze doelstelling van de cursus is het van groot belang dat jouw wiskunde-ingangsniveau voldoende is. Het gewenste ingangsniveau voor de cursus is ruwweg eind vierde klas vwo Wiskunde B.
Om te controleren of jouw voorkennis voldoende is, dan wel of je door zelfstudie het tekort in voorkennis bij moet werken, raden we je aan om hoofdstukken 1 t/m 6 en hoofdstuk 9 uit het Basisboek Wiskunde ( Jan van de Craats en Rob Bosch) te bekijken. Deze hoofdstukken zijn opgenomen in het deel van het basisboek dat hier gratis gedownload kan worden in pdf-formaat. Als je de stof van hoofdstukken 1 t/m 6 en hoofdstuk 9 beheerst, dan mag je ervan uitgaan dat je voldoende wiskundige vaardigheden hebt om aan de Zomercursus te kunnen beginnen.

3. Waar en wanneer?

Locatie:
Universiteit van Amsterdam
Science Park 904.
Amsterdam

Registratie:
Registratie is mogelijk vanaf 4 november 2019 om 9:00 uur. De aanmelding sluit op 15 juni om 17:00 uur.

Let op: registratie is niet vrijblijvend. Lees daarom vóór je inschrijft goed de annuleringsvoorwaarden onder punt 5.

Data:
Datum van de cursus: 29 juni t/m 24 juli 2020
Datum examen: maandag 27 juli 2020 van 11:00 tot 13:00 uur.

Alleen voor cursisten die niet voor het examen zijn geslaagd, is er een herkansing op maandag 3 augustus 2020 van 11:00 tot 13:00 uur.

De lessen vinden altijd plaats op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 's ochtends van 10:00–12:00 uur; 's middags  is er gelegenheid voor begeleide zelfstudie in kleinschalige werkgroepen van 13:00–15:00 uur.

Zie routebeschrijving naar de locatie van de cursus.

4. Aanmelding en cursusgeld

De kosten van de cursus zijn € 595,00 (dit is inclusief syllabus en examen).

Je kunt je vanaf 4 november 2019 om 9:00 uur inschrijven via de button onder aan deze pagina.
Een aanmelding betekent dat je akkoord gaat met onze annuleringsvoorwaarden (zie 5).

Bij aanmelding dien je het volledige cursusgeld online (iDEAL of creditcard) te voldoen. Na je aanmelding en betaling ontvang je per e-mail een aanmeldingsbevestiging en factuur.

Er worden maximaal 150 cursisten tot de Zomercursus wiskunde B toegelaten. Indien de cursus vol is, kun je je via de button onder aan deze pagina aanmelden voor een plek op de wachtlijst.

5. Annulering

De annulering kun je per e-mail sturen naar:
wiskundecursussen-science@uva.nl

Voorwaarden annulering door deelnemer: 

 • Annuleren kan kosteloos tot minimaal 14 dagen voor aanvang van de Zomercursus (dus vóór zondag 14 juni 23:59 uur). Reeds betaald cursusgeld wordt dan door ons teruggestort.
 • Als wij de annulering ontvangen binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus (dus ná zondag 14 juni 23:59 uur), dan wordt 50% van het cursusgeld bij je in rekening gebracht, en wordt dus de helft van het cursusgeld door ons teruggestort.
  N.B.: In het geval je binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus te horen krijgt dat je bent gezakt voor het vwo examen en je hiervan niet eerder op de hoogte was of kon zijn, dan mag je binnen deze 14 dagen nog kosteloos annuleren. Hierbij dient een bewijsstuk (bijvoorbeeld een verklaring van je middelbare school) te worden toegevoegd.
 • Bij annuleren na aanvang van de cursus of bij het niet verschijnen bij de zomercursus zonder afmelding, ben je het volledige cursusgeld verschuldigd.
  N.B.: In het geval je binnen 7 dagen na aanvang van de cursus te horen krijgt dat je jouw hbo-propedeuse niet hebt gehaald en je hiervan niet eerder op de hoogte was of kon zijn, dan mag je jouw deelname nog annuleren onder aftrek van € 100,- voor de kosten voor administratieve verwerking, uitgereikt studiemateriaal en eventuele reeds gevolgde lessen. Je dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen na aanvang van de cursus te annuleren (dus vóór zondag 5 juli 23:59 uur). Hierbij dient een bewijsstuk (bijvoorbeeld een verklaring van jouw hbo-instituut) te worden toegevoegd.

Tevens geldt dat je in het kader van Koop op Afstand je inschrijving zonder opgave van reden en kosteloos kunt annuleren tot en met 14 dagen na de dag van inschrijving, tot aan het moment van start van de cursus. Deze annulering kun je per e-mail sturen naar: wiskundecursussen-science@uva.nl  of je kunt dit modelformulier gebruiken.
Als je gedurende die periode al studiemateriaal toegezonden hebt gekregen, dien je dit materiaal zo spoedig mogelijk na annulering op je eigen kosten en voorzien van een deugdelijke verpakking retour te zenden aan het Korteweg-de Vries Instituut (Postbus 94248, 1090 GE Amsterdam).

Annulering door het instituut:
Het Korteweg-de Vries instituut heeft de mogelijkheid om bij te weinig inschrijvingen de Zomercursus te annuleren tot 7 dagen voor aanvang van de Zomercursus. Bij annulering zullen de aangemelde cursisten direct per e-mail op de hoogte gesteld worden en zal het betaalde cursusgeld direct gerestitueerd worden.

6. Bewijs van deelname en examen

Omdat de hoorcolleges dit jaar vanwege de coronamaatregelen online worden gegeven zullen wij dit jaar geen bewijs van deelname verstrekken. Wel adviseren wij de colleges zoveel mogelijk te volgen om zo de slagingskans te vergroten.
De Zomercursus biedt tevens een uitstekende voorbereiding voor het  toelatingsexamen of Colloquium Doctum Wiskunde B, waarvoor deelnemers aan de Zomercursus wiskunde B automatisch worden aangemeld. Dit examen wordt de week na afloop van de cursus msterdam afgenomen. Dit jaar zal het examen online afgenomen worden.

Ervaring leert dat voldoende aanwezigheid en goed meedoen aan de Zomercursus de slagingskans vergroten. De gemiddelde slagingspercentages zonder en met het volgen van de Zomercursus en die van studenten die meer dan 80% aanwezig zijn geweest bij de hoor- en werkcolleges van de Zomercursus zijn als volgt:

  zonder cursus   met cursus   > 80% HC en WC gevolgd
Wiskunde B 40%   65%   86%

7. Nadere informatie

Indien je verdere vragen hebt over de zomercursus Wiskunde B of nadere informatie wenst te ontvangen, dan kun je een e-mail sturen naar  wiskundecursussen-science@uva.nl. We zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen.
Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9:00 tot 17:00 uur op nummer 020-525 5091.