Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

1. Algemeen

Ieder jaar in juni/juli organiseert het Korteweg-de Vries Instituut een 4 weken durende cursus Wiskunde B. Het doel van deze intensieve cursus is om de deelnemers op het eindniveau vwo Wiskunde B te brengen op het gebied van functie-onderzoek, differentiëren en integreren.

Evaluatie
De cursus wordt zeer goed beoordeeld. De cursisten van waardeerden de Zomercursus Wiskunde B met een 8.

"Het tempo was hoog, maar de uitleg en stof sloten goed op elkaar aan waardoor je veel leert in een korte tijd. De docenten weten de stof goed uit te leggen en doen hun best om iedereen het te laten begrijpen. Wegens de cursus heb ik de stof echt begrepen en ga ik met een goed gevoel verder naar mijn vervolgopleiding." en "Ik heb de duidelijke uitleg en de leuke hoorcolleges gewaardeerd en ik vond het wonderlijk dat ik na 4 weken ineens wiskunde B snapte!" - cursisten Zomercursus Wiskunde B

Hoorcolleges en kleinschalige werkgroepen
Op maandagen, dinsdagen, donderdagen en vrijdagen worden hoorcolleges gegeven. Aansluitend kun je in kleinschalige werkgroepen jouw huiswerkopdrachten onder persoonlijke begeleiding maken. De laatste dagen van de cursus staan in het teken van examenvoorbereiding.
Als aanvulling op de colleges krijg je toegang tot een interactieve digitale leer-, oefen- en toetsomgeving aan waarin je buiten de collegetijden aan de slag kunt gaan met de stof. De digitale leeromgeving is echter geen vervanging van de colleges op locatie. We raden je aan alle colleges te volgen.

Voor wie is het bedoeld?

 • De cursus kan gebruikt worden als voorbereiding op het examen of Colloquium Doctum Wiskunde B, dat de week na afloop van de cursus aan de Universiteit van Amsterdam afgenomen wordt. Als deelnemer aan de Zomercursus ben je automatisch aangemeld voor dit examen.
 • Belangrijk: In veel gevallen is het slagen voor dit examen Wiskunde B voldoende om aan Wiskunde B toelatingseisen van bachelor-opleidingen aan de UvA of andere universiteiten te voldoen. Omdat elke opleiding en/of universiteit echter zelf de inhoud van het Colloquium Doctum of toelatingsexamen bepaalt, is het sterk aan te raden om vooraf informatie te verzamelen over de toelatingseisen bij de opleiding die je wilt volgen. Zie bijvoorbeeld de algemene UvA-pagina over Colloquium Doctum en informatie per UvA-opleiding via de pagina van de specifieke bachelor-opleiding. Doe dit om teleurstellingen te voorkomen. Voor de studie geneeskunde geldt bijvoorbeeld een landelijke afspraak dat het voortentamen alleen afgelegd kan worden bij de Centrale Commissie Voortentamen Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde ( http://www.ccvx.nl). Ga dus altijd zelf bij de studieadviseur van de geplande studie na of het examen van het Korteweg-de Vries Instituut inderdaad toereikend voor de gewenste studie is.
 • Als je je wiskunde B kennis vrijblijvend op een hoger niveau wilt brengen, dus als het je er niet om gaat om deficiënties in Wiskunde B weg te werken voor een vervolgstudie, dan kun je de Zomercursus volgen zonder examen af te leggen. Je krijgt na afloop een bewijs van deelname indien je voldoende vaak aanwezig bent geweest.
 • Bij de wiskunde toelatingsexamens, samengesteld en gewaarborgd door het Korteweg de Vries Instituut voor Wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam, wordt het gebruik van een rekenmachine niet toegestaan. Het examen richt zich op de algebraïsche vaardigheden van de kandidaat. Hierdoor is het gebruik van een rekenmachine ook niet benodigd. 

NB. Het Korteweg-de Vries Instituut verzorgt ook een Zomercursus Wiskunde A.

2. De stof van de Zomercursus en gewenste voorkennis

Het studiemateriaal bestaat uit de 'Syllabus Wiskunde B', dat je ontvangt bij aanvang van de Zomercursus Wiskunde B. De kosten van de syllabus zijn bij het cursusgeld inbegrepen. De stof die tijdens de Zomercursus Wiskunde B behandeld zal worden, bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Functies en de bijbehorende vergelijkingen
  • Functies en grafieken
  • Allerlei vergelijkingen en ongelijkheden
  • Domein en bereik
  • Goniometrische functies
  • Exponentiële en logaritmische functies
  • Limieten en asymptoten
  • Geparametriseerde functies
 • Calculus
  • Differentiëren en toepassingen
  • Integraalrekening
 • Meetkunde met coördinaten
  • Lijnen en cirkels
  • Vectoren en inproduct
  • Parameterkrommen

De Syllabus behorende bij de cursus wordt op de eerste cursusdag uitgereikt.

Ca. twee weken voor de start van de cursus ontvang je meer informatie.

Gewenste voorkennis:
Vanwege de ambitieuze doelstelling van de cursus is het van groot belang dat jouw wiskunde-ingangsniveau voldoende is. Het gewenste ingangsniveau voor de cursus is ruwweg eind vierde klas vwo Wiskunde B.
Om te controleren of jouw voorkennis voldoende is, dan wel of je door zelfstudie het tekort in voorkennis bij moet werken, raden we je aan om de opgaven te maken die in onderstaande Voorkennis Wiskunde B leeromgeving staan. Als je deze stof beheerst en de opgaven goed kunt maken, dan mag je ervan uitgaan dat je voldoende wiskundige vaardigheden hebt om aan de Zomercursus te kunnen beginnen. 

3. Waar en wanneer?

Mits de coronamaatregelen het toestaan is het onderwijs en het examen op de volgende locatie:
Universiteit van Amsterdam
Science Park 904
Amsterdam

Registratie:

Registratie is mogelijk vanaf dinsdag 30 januari 2024 om 9:00 uur. De aanmelding sluit op 9 juni 2024 om 23:59 uur.

Let op: registratie is niet vrijblijvend. Lees daarom vóór je inschrijft goed de annuleringsvoorwaarden onder punt 6.

Data:
Datum van de cursus: 24 juni t/m 19 juli 2024
Datum examen: maandag 22 juli 2024 van 10:00 tot 12:30 uur

Alleen voor cursisten die het examen van 22 juli hebben afgelegd en niet voor dat examen zijn geslaagd, is er een herkansing op maandag 29 juli 2024 van 10:00 tot 12:30 uur.

De hoorcolleges vinden plaats op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 's ochtends van 10:00–12:00 uur; 's middags  is er gelegenheid voor begeleide zelfstudie in kleinschalige werkgroepen van 13:00–15:00 uur.

Zie routebeschrijving naar de locatie van de cursus.

4. Online variant van de Zomercursus

Het is ook mogelijk om alle colleges online te volgen. De hoorcolleges volg je dan via een livestream op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00-12:00 uur, en op dezelfde dagen kun je meedoen met een online werkgroep van 13:00-15:00 uur. Het examen zal echter wel op locatie worden afgenomen op 22 juli 2024.

Voor de online variant van de cursus wordt de syllabus wordt ca. twee weken van te voren toegestuurd.

Ca. twee weken voor de start van de cursus ontvang je meer informatie over de cursus.

Als je mee wil doen met de online variant van de Zomercursus kies dan bij aanmelding voor de variant ‘Zomercursus Wiskunde B (alle colleges online)’.

Let op: er is een beperkt aantal plekken beschikbaar! Voor de Zomercursus Wiskunde A (online) zijn 55 plekken beschikbaar. Wordt de maximale capaciteit bereikt dan wordt de inschrijving gesloten. Dit kan inhouden dat de inschrijving wordt gesloten voor de aangegeven sluitingsdatum hierboven. In dat geval zal de betreffende optie niet meer beschikbaar zijn via de inschrijvingsknop onderaan de pagina

5. Aanmelding en cursusgeld

De kosten van de cursus zijn € 660,00 (dit is inclusief syllabus en examen).

Je kunt je vanaf 30 januari 2024 om 9:00 uur inschrijven via de button onder aan deze pagina. Je kunt kiezen tussen de varianten ‘Zomercursus Wiskunde B (alle colleges op locatie)’ en ‘Zomercursus Wiskunde B (alle colleges online)’.
N.B. Als je kiest voor de variant ‘op locatie’ is het niet mogelijk om (een deel van) de colleges online te volgen. Als je kiest voor de variant ‘online’ is het niet mogelijk om (een deel van) de colleges op locatie te volgen.

Een aanmelding betekent dat je akkoord gaat met onze annuleringsvoorwaarden (zie 6). Bij aanmelding dien je het volledige cursusgeld online (iDEAL of creditcard) te voldoen. Na je aanmelding en betaling ontvang je per e-mail een aanmeldingsbevestiging en factuur.

Let op: er is een beperkt aantal plekken beschikbaar! Voor de Zomercursus Wiskunde B zijn 125 plekken beschikbaar. Voor een los examen zijn 20 plekken beschikbaar. Wordt de maximale capaciteit bereikt dan wordt de inschrijving gesloten. Dit kan inhouden dat de inschrijving wordt gesloten voor de aangegeven sluitingsdatum hierboven. In dat geval zal de betreffende optie niet meer beschikbaar zijn via de inschrijvingsknop onderaan de pagina.

6. Annulering

De annulering kun je per e-mail sturen naar:
wiskundecursussen-science@uva.nl

Voorwaarden annulering door deelnemer: 

 • Annuleren kan kosteloos tot minimaal 14 dagen voor aanvang van de Zomercursus (dus vóór zondag 9 juni 23:59 uur). Reeds betaald cursusgeld wordt dan door ons teruggestort.
 • Als wij de annulering ontvangen binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus (dus ná zondag 9 juni 23:59 uur), dan wordt 50% van het cursusgeld bij je in rekening gebracht, en wordt dus de helft van het cursusgeld door ons teruggestort.
  N.B.: In het geval je binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus te horen krijgt dat je bent gezakt voor het vwo examen en je hiervan niet eerder op de hoogte was of kon zijn, dan mag je binnen deze 14 dagen nog kosteloos annuleren. Hierbij dient een bewijsstuk (bijvoorbeeld een verklaring van je middelbare school) te worden toegevoegd.
 • Bij annuleren na aanvang van de cursus of bij het niet verschijnen bij de zomercursus zonder afmelding, ben je het volledige cursusgeld verschuldigd.
  N.B.: In het geval je binnen 7 dagen na aanvang van de cursus te horen krijgt dat je jouw hbo-propedeuse niet hebt gehaald en je hiervan niet eerder op de hoogte was of kon zijn, dan mag je jouw deelname nog annuleren onder aftrek van € 100,- voor de kosten voor administratieve verwerking, uitgereikt studiemateriaal en eventuele reeds gevolgde lessen. Je dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen na aanvang van de cursus te annuleren (dus vóór zondag 23 juni 2024 23:59 uur). Hierbij dient een bewijsstuk (bijvoorbeeld een verklaring van jouw hbo-instituut) te worden toegevoegd.

Tevens geldt dat je in het kader van Koop op Afstand je inschrijving zonder opgave van reden en kosteloos kunt annuleren tot en met 14 dagen na de dag van inschrijving, tot aan het moment van start van de cursus. Deze annulering kun je per e-mail sturen naar: wiskundecursussen-science@uva.nl  of je kunt dit modelformulier gebruiken.
Als je gedurende die periode al studiemateriaal toegezonden hebt gekregen, dien je dit materiaal zo spoedig mogelijk na annulering op je eigen kosten en voorzien van een deugdelijke verpakking retour te zenden aan het Korteweg-de Vries Instituut (Postbus 94248, 1090 GE Amsterdam).

Annulering door het instituut:
Het Korteweg-de Vries Instituut heeft de mogelijkheid om bij te weinig inschrijvingen de Zomercursus te annuleren tot 7 dagen voor aanvang van de Zomercursus. Bij annulering zullen de aangemelde cursisten direct per e-mail op de hoogte gesteld worden en zal het betaalde cursusgeld direct gerestitueerd worden.

7. Examen en certificaat

De Zomercursus biedt een uitstekende voorbereiding voor het  examen of Colloquium Doctum Wiskunde B, waarvoor deelnemers aan de zomercursus wiskunde B automatisch worden aangemeld. Dit examen wordt in de week na afloop van de cursus afgenomen. Als je het examen met een voldoende afsluit ontvang je een certificaat waarin vermeld wordt dat je de wiskundestof beheerst op het niveau eindexamen vwo.

Ervaring leert dat voldoende aanwezigheid en goed meedoen aan de Zomercursus de slagingskans vergroten. De gemiddelde slagingspercentages zonder en met het volgen van de Zomercursus en die van studenten die meer dan 80% aanwezig zijn geweest bij de hoor- en werkcolleges van de Zomercursus zijn als volgt:

  zonder cursus   met cursus   > 80% HC en WC gevolgd
Wiskunde B 40%   65%   86%

8. Nadere informatie

Indien je verdere vragen hebt over de zomercursus Wiskunde B of nadere informatie wenst te ontvangen, dan kun je een e-mail sturen naar  wiskundecursussen-science@uva.nl. We zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen.
Je kunt ook kijken bij de veelgestelde vragen of jouw vraag daar bij staat.
Wij zijn ook tijdens kantooruren (09.00-17.00) telefonisch bereikbaar op nummer 020-525 5091.