Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Wiskundecursussen

e-Wintercursus Wiskunde A

1. Algemeen

Vanaf 2020 zal het Korteweg-de Vries Instituut in de maanden februari en maart een online cursus Wiskunde A organiseren. Het doel van deze cursus is om de deelnemers op het eindniveau vwo Wiskunde A te brengen op het gebied van functie-onderzoek, differentiëren, kansrekening en statistiek.

Digitale leer-, oefen- en toetsomgeving

Wij bieden een digitale leer-, oefen- en toetsomgeving aan waarin je zelf aan de slag gaat om de wiskundestof onder de knie te krijgen. Deze cursus start op 3 februari en volgens een vast weekschema ga je aan de slag met het studiemateriaal. Het studiemateriaal bestaat uit online materialen waaronder filmpjes en opdrachten, en een papieren syllabus. Onderdelen die je moeilijk vindt kun je meerdere keren oefenen. Daarnaast kun je vragen stellen in een vragenforum en is er de mogelijkheid om één keer per week persoonlijk vragen te stellen aan de docenten via een live-chat. Tot slot zal er op 7 april 2020 een examenvoorbereidingsbijeenkomst worden georganiseerd.

Voor wie is het bedoeld?

 • De cursus kan gebruikt worden als voorbereiding op het toelatingsexamen of Colloquium Doctum Wiskunde A, dat de week na afloop van de cursus aan de Universiteit van Amsterdam afgenomen wordt. Je kunt kosteloos deelnemen aan dit examen indien je de e-Wintercursus volgt. Bovendien geldt je aanmelding voor de e-Wintercursus ook als aanmelding voor het examen.
 • Belangrijk: In veel gevallen is het slagen voor dit examen Wiskunde A voldoende om aan Wiskunde A toelatingseisen van bachelor-opleidingen aan de UvA of andere universiteiten te voldoen. Omdat elke opleiding en/of universiteit echter zelf de inhoud van het Colloquium Doctum of toelatingsexamen bepaalt, is het sterk aan te raden om vooraf informatie te verzamelen over de toelatingseisen bij de opleiding die je wilt volgen. Zie bijvoorbeeld de algemene UvA-pagina over Colloquium Doctum en informatie per UvA-opleiding via de pagina van de specifieke bachelor-opleiding. Doe dit om teleurstellingen te voorkomen. Voor de studie geneeskunde geldt bijvoorbeeld een landelijke afspraak dat het voortentamen alleen afgelegd kan worden bij de Centrale Commissie Voortentamen Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde ( http://www.ccvx.nl). Ga dus altijd zelf bij de studieadviseur van de geplande studie na of het toelatingsexamen of Colloquium Doctum inderdaad toereikend voor de gewenste studie is.
 • Als je je wiskunde A kennis vrijblijvend op een hoger niveau wilt brengen, dus als het je er niet om gaat om deficiënties in Wiskunde A weg te werken voor een vervolgstudie, dan kun je de e-Wintercursus volgen zonder examen af te leggen.

NB. Het Korteweg-de Vries Instituut verzorgt ook een e-Wintercursus Wiskunde B.

2. De stof van de e-Wintercursus en gewenste voorkennis

Het studiemateriaal bestaat uit de ‘Syllabus Wiskunde A’. Deze syllabus zal 7 dagen voor aanvang van de e-Wintercursus worden toegezonden. Verder krijg je toegang tot een digitale leer-, oefen- en toetsomgeving bij aanvang van de e-Wintercursus Wiskunde A. De kosten van de syllabus en de online studiematerialen zijn bij het cursusgeld inbegrepen.
De stof die tijdens de e-Wintercursus Wiskunde A behandeld zal worden, bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Getallenrijen
  • Basisbegrippen
  • Rekenkundige en meetkundige rijen
 • Lineaire en tweedegraadsvergelijkingen
 • Functies
  • Functies en grafieken
  • Domein en bereik
  • Goniometrische functies: sin en cos
  • Exponentiële functies en logaritmen
 • Verandering
  • Helling en afgeleide
  • Stijgen, dalen en extreme waarden van functies
  • Afgeleiden van standaardfuncties (behalve sin en cos) en rekenregels voor differentiëren
 • Kansrekening en statistiek
  • Inleiding kansrekening en combinatoriek
  • Kansverdelingen (binomiale en normale verdelingen)
  • Inleiding statistiek: ordenen, verwerken en samenvatten van statistische gegevens

Gewenste voorkennis: Vanwege de ambitieuze doelstelling van de cursus is het van groot belang dat jouw wiskunde-ingangsniveau voldoende is. Het gewenste ingangsniveau voor de cursus is ruwweg eind vierde klas vwo Wiskunde A.
Om te controleren of jouw voorkennis voldoende is, dan wel of je door zelfstudie het tekort in voorkennis bij moet werken, raden we je aan om hoofdstukken 1 t/m 6 en hoofdstuk 9 uit het Basisboek Wiskunde (Jan van de Craats, Rob Bosch) te bekijken. Deze hoofdstukken zijn opgenomen in het deel van het basisboek dat hier gratis gedownload kan worden in pdf-formaat. Als je de stof van hoofdstukken 1 t/m 6 en hoofdstuk 9 beheerst, dan mag je ervan uitgaan dat je voldoende wiskundige vaardigheden hebt om aan de e-Wintercursus te kunnen beginnen.

3. Waar en wanneer?

De e-Wintercursus start op 3 februari en volgens een vast weekschema ga je aan de slag met het studiemateriaal. Wij raden ten sterkste aan dit weekschema nauwgezet te volgen omdat er in de wekelijkse vragensessies de mogelijkheid is om vragen te stellen over die week.

Omdat wij een digitale leer-, oefen- en toetsomgeving aanbieden kun je de cursus overal volgen. De examenvoorbereidingsbijeenkomst en het examen zullen plaatsvinden op:

Universiteit van Amsterdam
Science Park 904
Amsterdam

Registratie:
Registratie is mogelijk vanaf maandag 4 november 2019 om 9:00 uur. De aanmelding sluit op zondag 26 januari 2020 om 23:59 uur.

Let op: registratie is niet vrijblijvend. Lees daarom vóór je inschrijft goed de annuleringsvoorwaarden onder punt 5.

Data:
Startdatum e-Wintercursus: 3 februari 2020
Datum e-Wintercursus: 3 februari tot en met 15 april 2020
Datum examenvoorbereidingsbijeenkomst: dinsdag 7 april 2020 van 10:00-13:00 uur
Datum examen: woensdag 15 april 2020 van 10:00 tot 12:00 uur

Alleen voor cursisten die niet voor het examen zijn geslaagd, is er een herkansing op dinsdag 19 mei 2020 van 10:00 tot 12:00 uur.

Zie routebeschrijving naar de locatie van de voorbereidingsbijeenkomst en het examen.

4. Aanmelding en cursusgeld

De kosten van de cursus zijn € 395,00 (dit is inclusief syllabus, toegang tot een digitale leeromgeving en examen).

Je kunt je vanaf 4 november 2019 om 9:00 uur inschrijven via de button onder aan deze pagina. Een aanmelding betekent dat je akkoord gaat met onze annuleringsvoorwaarden (zie 5).

Bij aanmelding dien je het volledige cursusgeld online (iDEAL of creditcard) te voldoen. Na je aanmelding en betaling ontvang je per e-mail een aanmeldingsbevestiging en factuur.

5. Annulering

De annulering kun je per e-mail sturen naar:
wiskundecursussen-science@uva.nl

Voorwaarden annulering door deelnemer: 

 • Annuleren kan kosteloos tot minimaal 14 dagen voor aanvang van de e-Wintercursus (dus vóór zondag 19 januari 23:59 uur). Reeds betaald cursusgeld wordt dan door ons teruggestort.
 • Als wij de annulering ontvangen binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus (dus ná zondag 19 januari 23:59 uur), dan wordt 50% van het cursusgeld bij je in rekening gebracht, en wordt dus de helft van het cursusgeld door ons teruggestort.
 • Bij annuleren na aanvang van de cursus, ben je het volledige cursusgeld verschuldigd.

Tevens geldt dat je in het kader van Koop op Afstand je inschrijving zonder opgave van reden en kosteloos kunt annuleren tot en met 14 dagen na de dag van inschrijving, tot aan het moment van start van de cursus. Deze annulering kun je per e-mail sturen naar: wiskundecursussen-science@uva.nl  of je kunt dit modelformulier gebruiken.
Als je gedurende die periode al studiemateriaal toegezonden hebt gekregen, dien je dit materiaal zo spoedig mogelijk na annulering op je eigen kosten en voorzien van een deugdelijke verpakking retour te zenden aan het Korteweg-de Vries Instituut (Postbus 94248, 1090 GE Amsterdam).

6. Examen

De e-Wintercursus biedt een uitstekende voorbereiding voor het  toelatingsexamen of Colloquium Doctum Wiskunde A, waarvoor deelnemers aan de e-Wintercursus Wiskunde A automatisch worden aangemeld. Dit examen wordt de week na afloop van de cursus aan de Universiteit van Amsterdam afgenomen.

7. Nadere informatie

Indien je verdere vragen hebt over de e-Wintercursus Wiskunde A of nadere informatie wenst te ontvangen, kun je een e-mail sturen naar:  wiskundecursussen-science@uva.nl. We zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen.
Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9:00 tot 17:00 uur op nummer 020-525 5091.