Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

1. Algemeen

Ieder jaar in de maanden februari tot april organiseert het Korteweg-de Vries Instituut een online cursus Wiskunde A. Het doel van deze cursus is om de deelnemers op het eindniveau vwo Wiskunde A te brengen op het gebied van functie-onderzoek, differentiëren, kansrekening en statistiek.

Evaluatie
De cursus wordt zeer goed beoordeeld. De cursisten  waardeerden de e-Wintercursus Wiskunde A met een ruime 8.

"De digitale leeromgeving was overzichtelijk, vriendelijk in gebruik en effectief voor zelfstudie. Deze kwaliteiten heb ik erg gewaardeerd. De cursus was mooi vormgegeven, overzichtelijk en zat goed in elkaar." en "De betrokkenheid van het team is mooi om te zien. De prettige reacties op vragen hielden mij gemotiveerd als het even niet lukte." - cursisten e-Wintercursus Wiskunde A 

Digitale leer-, oefen- en toetsomgeving

Wij bieden een interactieve digitale leer-, oefen- en toetsomgeving aan waarin je zelf aan de slag gaat om de wiskundestof onder de knie te krijgen. Deze cursus start op 3 februari met een online startbijeenkomst en volgens een vast weekschema ga je zelfstandig aan de slag met het studiemateriaal. Het online studiemateriaal bestaat uit theorie, uitlegfilmpjes en opdrachten. Daarnaast ontvang je een papieren syllabus die je als naslagwerk kunt gebruiken. Onderdelen die je moeilijk vindt kun je meerdere keren oefenen.
Verder kun je vragen stellen in een vragenforum dat dagelijks wordt beantwoord en is er de mogelijkheid om twee keer per week persoonlijk vragen te stellen aan de docenten via een live-chat (waarschijnlijk op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag). Halverwege de cursus zal er een tussentijdse online vragensessie zijn waarin oefenexamenopdrachten worden behandeld, en tot slot zal er op 4 april 2025 een online examenvoorbereidingsbijeenkomst worden georganiseerd.

Voor wie is het bedoeld?

 • De cursus kan gebruikt worden als voorbereiding op het examen of Colloquium Doctum Wiskunde A, dat de week na afloop van de cursus online afgenomen wordt. Als deelnemer aan de e-Wintercursus ben je automatisch aangemeld voor dit examen.
 • Belangrijk: In veel gevallen is het slagen voor dit examen Wiskunde A voldoende om aan Wiskunde A toelatingseisen van bachelor-opleidingen aan de UvA of andere universiteiten te voldoen. Omdat elke opleiding en/of universiteit echter zelf de inhoud van het Colloquium Doctum of toelatingsexamen bepaalt, is het sterk aan te raden om vooraf informatie te verzamelen over de toelatingseisen bij de opleiding die je wilt volgen. Zie bijvoorbeeld de algemene UvA-pagina over Colloquium Doctum en informatie per UvA-opleiding via de pagina van de specifieke bachelor-opleiding. Doe dit om teleurstellingen te voorkomen. Voor de studie geneeskunde geldt bijvoorbeeld een landelijke afspraak dat het voortentamen alleen afgelegd kan worden bij de Centrale Commissie Voortentamen Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde ( http://www.ccvx.nl). Ga dus altijd zelf bij de studieadviseur van de geplande studie na of het examen van het Korteweg-de Vries Instituut inderdaad toereikend voor de gewenste studie is.
 • Als je je wiskunde A kennis vrijblijvend op een hoger niveau wilt brengen, dus als het je er niet om gaat om deficiënties in Wiskunde A weg te werken voor een vervolgstudie, dan kun je de e-Wintercursus volgen zonder examen af te leggen.
 • Bij de wiskunde toelatingsexamens, samengesteld en gewaarborgd door het Korteweg de Vries Instituut voor Wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam, wordt het gebruik van een rekenmachine niet toegestaan. Het examen richt zich op de algebraïsche vaardigheden van de kandidaat. Hierdoor is het gebruik van een rekenmachine ook niet benodigd. Bij de oefenstof van wiskunde A kan het soms voorkomen dat er gewerkt moet worden met (zeer) grote of wat meer ingewikkelde getallen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij sommige opdrachten in het onderwerp rijen en reeksen. Op deze manier is de kandidaat door het oefenen in staat om ingewikkelder getallen te ontbinden in priemfactoren dan op het examen vereist zal worden.

NB. Het Korteweg-de Vries Instituut verzorgt ook een e-Wintercursus Wiskunde B.

2. De stof van de e-Wintercursus en gewenste voorkennis

Het studiemateriaal bestaat uit de ‘Syllabus Wiskunde A’. Deze syllabus zal 7 dagen voor aanvang van de e-Wintercursus worden toegezonden. Verder krijg je toegang tot een digitale leer-, oefen- en toetsomgeving bij aanvang van de e-Wintercursus Wiskunde A. De kosten van de syllabus en de online studiematerialen zijn bij het cursusgeld inbegrepen.

De stof die tijdens de e-Wintercursus Wiskunde A behandeld zal worden, bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Rekenen en algebraïsche vaardigheden
  • Rekenen met breuken, wortels en machten
  • Haakjes wegwerken en factoren buiten haakjes brengen
 • Functies
  • Functies en grafieken
  • Domein en bereik
  • Lineaire functies, tweedegraadsfuncties, machtsfuncties en wortelfuncties
  • Lineaire vergelijkingen, tweedegraadsvergelijkingen, machtsvergelijkingen en wortelvergelijkingen
  • Gebroken lineaire functies en vergelijkingen
  • Exponentiële en logaritmische functies en vergelijkingen
  • Goniometrische functies: sin en cos
 • Getallenrijen
  • Basisbegrippen
  • Rekenkundige en meetkundige rijen
 • Verandering
  • Helling en afgeleide
  • Stijgen, dalen en extreme waarden van functies
  • Afgeleiden van standaardfuncties (behalve sin en cos) en rekenregels voor differentiëren
  • Maximale of minimale afstand tussen grafieken
 • Kansrekening
  • Inleiding kansrekening en combinatoriek
  • Kansverdelingen (normale en binomiale verdelingen)

Gewenste voorkennis:
Vanwege de ambitieuze doelstelling van de cursus is het van groot belang dat jouw wiskunde-ingangsniveau voldoende is. Het gewenste ingangsniveau voor de cursus is ruwweg eind vierde klas vwo Wiskunde A.
Om te controleren of jouw voorkennis voldoende is, dan wel of je door zelfstudie het tekort in voorkennis bij moet werken, raden we je aan om de opgaven te maken die in onderstaande Voorkennis Wiskunde A leeromgeving staan. Als je deze stof beheerst en de opgaven goed kunt maken, dan mag je ervan uitgaan dat je voldoende wiskundige vaardigheden hebt om aan de e-Wintercursus te kunnen beginnen.

3. Waar en wanneer?

De e-Wintercursus start op 3 februari 2025 met een online startbijeenkomst voor alle cursisten. Vervolgens ga je volgens een vast weekschema zelfstandig aan de slag met het studiemateriaal. Wij raden ten sterkste aan dit weekschema nauwgezet te volgen omdat er in de wekelijkse live-chat sessies de mogelijkheid is om vragen te stellen over de opdrachten van die week. Omdat je zelfstandig werkt in de online leeromgeving kun je de cursus overal en in jouw eigen tijd volgen, er worden dus geen colleges gegeven. We adviseren wel minimaal 12 uur per week aan de cursus te besteden.
Halverwege de cursus zal er een online tussentijdse vragensessie zijn waarin oefenexamenopdrachten worden behandeld, en tot slot zal er op 4 april 2025 een online examenvoorbereidingsbijeenkomst worden georganiseerd. Ook het examen zal online worden afgenomen.

Registratie:
Registratie is mogelijk vanaf maandag 9 september 2024 om 9:00 uur. De aanmelding sluit op zondag 27 januari 2025 om 23:59 uur.

Let op: registratie is niet vrijblijvend. Lees daarom vóór je inschrijft goed de annuleringsvoorwaarden onder punt 5.

Data:
Startdatum e-Wintercursus: 3 februari 2025 (online startbijeenkomst start om 10:00 uur*)
Datum e-Wintercursus: 3 februari tot en met 7 april 2025
Datum tussentijdse vragensessie: maandag 3 maart 2025 van 10:00-12:00 uur* (online)
Datum examenvoorbereidingsbijeenkomst: donderdag 4 april 2025 van 10:00-13:00 uur* (online)
Datum examen: vrijdag 7 april 2025 van 10:00 tot 12:30 uur (intake van het online examen zal om 9:30 starten)
(* tijden zijn onder voorbehoud)

Alleen voor cursisten die het examen van 7 april hebben afgelegd en niet voor dat examen zijn geslaagd, is er een herkansing op dinsdag 22 april 2025 van 10:00 tot 12:30 uur.

4. Aanmelding en cursusgeld

De kosten van de cursus zijn € 440,00 (dit is inclusief syllabus, toegang tot een digitale leeromgeving en examen).

Je kunt je vanaf 9 september 2024 om 9:00 uur inschrijven via de button onder aan deze pagina. Een aanmelding betekent dat je akkoord gaat met onze annuleringsvoorwaarden (zie 5).

Bij aanmelding dien je het volledige cursusgeld online (iDEAL of creditcard) te voldoen. Na je aanmelding en betaling ontvang je per e-mail een aanmeldingsbevestiging en factuur.

Let op: er is een beperkt aantal plekken beschikbaar! Voor de cursus e-Wintercursus Wiskunde A zijn 150 plekken beschikbaar. Voor een los examen zijn 20 plekken beschikbaar. Wordt de maximale capaciteit bereikt dan wordt de inschrijving gesloten. Dit kan inhouden dat de inschrijving wordt gesloten voor de aangegeven sluitingsdatum hierboven. In dat geval zal de betreffende optie niet meer beschikbaar zijn via de inschrijvingsknop onderaan de pagina

5. Annulering

De annulering kun je per e-mail sturen naar:
wiskundecursussen-science@uva.nl

Voorwaarden annulering door deelnemer: 

 • Annuleren kan kosteloos tot minimaal 14 dagen voor aanvang van de e-Wintercursus (dus vóór zondag 19 januari 23:59 uur). Reeds betaald cursusgeld wordt dan door ons teruggestort.
 • Als wij de annulering ontvangen binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus (dus ná zondag 19 januari 23:59 uur), dan wordt 50% van het cursusgeld bij je in rekening gebracht, en wordt dus de helft van het cursusgeld door ons teruggestort.
 • Bij annuleren na aanvang van de cursus, ben je het volledige cursusgeld verschuldigd.

Tevens geldt dat je in het kader van Koop op Afstand je inschrijving zonder opgave van reden en kosteloos kunt annuleren tot en met 14 dagen na de dag van inschrijving, tot aan het moment van start van de cursus. Deze annulering kun je per e-mail sturen naar: wiskundecursussen-science@uva.nl  of je kunt dit modelformulier gebruiken.
Als je gedurende die periode al studiemateriaal toegezonden hebt gekregen, dien je dit materiaal zo spoedig mogelijk na annulering op je eigen kosten en voorzien van een deugdelijke verpakking retour te zenden aan het Korteweg-de Vries Instituut (Postbus 94248, 1090 GE Amsterdam).

6. Examen

De e-Wintercursus biedt een uitstekende voorbereiding voor het  examen of Colloquium Doctum Wiskunde A, waarvoor deelnemers aan de e-Wintercursus Wiskunde A automatisch worden aangemeld. Dit examen wordt de week na afloop van de cursus aan de Universiteit van Amsterdam afgenomen. Als je het examen met een voldoende afsluit ontvang je een certificaat waarin vermeld wordt dat je de wiskundestof beheerst op het niveau eindexamen vwo.

7. Nadere informatie

Indien je verdere vragen hebt over de e-Wintercursus Wiskunde A of nadere informatie wenst te ontvangen, kun je een e-mail sturen naar:  wiskundecursussen-science@uva.nl. We zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen.
Je kunt ook kijken bij de veelgestelde vragen of jouw vraag daar bij staat.
Verder zijn wij telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren (tussen 09.00-17.00 uur) op nummer 020-525 5091.